Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Botilbud

Folk som ikke lenger kan bo hjemme, kan søke kommunen om plass på sykehjem eller leilighet i bofellesskap med betjening, omsorgsbolig eller trygdebolig. Antonsbakken omsorgsboliger

Trysil kommune har 63 omsorgs- og trygdeboliger flere steder i sentrum og fem trygdeboliger i hver av grendene i Jordet, Søre Osen, Tørberget, Ljørdalen og Østby.

En omsorgsbolig er et botilbud for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

Omsorgsboliger er ikke fast bemannet, men beboere med behov vil få hjemmetjenester som andre hjemmeboende. Siden boligen i utgangspunktet skal være hjemmet til beboeren resten av livet, vil tjenestene kommunen leverer, tilpasses endringer i funksjonsnivå og omsorgsbehov.

Beboerne betaler vanlige egenandeler for hjemmetjenestene. De som leier en omsorgsbolig, med eller uten innskudd, betaler også ordinær husleie. De kan søke om bostøtte.

Noen av omsorgsboligene er forbeholdt utviklingshemmede, og noen er forbeholdt brukere innen psykisk helse. Disse er døgnbemannet.


Vi har også et bofellesskap med heldøgns omsorg på Østhagen i Innbygda.


I tillegg har Trysil kommune noen boliger som disponeres av sosialtjenesten.

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 02.10.2017 14:25:50