Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Barnevern

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Babyføtter i hånd

Barn og familier som har behov for hjelp, skal primært få hjelp i sitt eget hjem. Den enkelte bruker må i utgangspunktet selv ta kontakt med oss.
 

Kontaktinformasjon

Vi holder til i Skredderbakken 8 B der vi har ekspedisjonstid mandag-fredag kl. 9-14.30 og telefontid mandag-fredag kl. 8-15.30, tlf. 47 48 66 56. Direktenr til de ansatte finner du ved å klikke på navnene til høyre. Eva Holmseth er barnevernleder.
 

Trenger du hjelp utenom vår kontortid, kan du kontakte Ringsaker interkommunale barnevernvakt som Trysil er en del av, tlf. 40 40 40 15. De har åpent alle kvelder og netter kl. 15-8 samt hele døgnet på helligdager og helger.

Du kan også ringe Alarmtelefonen 116 111, kl. 15-8 på hverdager og hele døgnet i helga.  

Ifølge loven skal barneverntjenesten:

 • sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 
 • bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
 • motta bekymringsmeldinger om omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer. Meldingene skal behandles i løpet av en uke 
 • utføre undersøkelse på bakgrunn av bekymringsmelding innen tre måneder (eller inntil seks måneder)
 • vurdere og evt sette inn tiltak på bakgrunn av undersøkelsen. Det kan være støttekontakt, besøkshjem, barnehage, hjemmekonsulent, råd, veiledning, økonomisk bidrag etc 
 • utføre undersøkelse og sette i gang tiltak i akutte situasjoner når barn av ulike årsaker står uten omsorgsperson 
 • lage tiltaksplan for hvert enkelt barn som er registrert med tiltak
 • følge opp tiltak
 • håndterer saker der det er mistanke om vold/overgrep
 • godkjenne fosterhjem 
 • engasjere tilsynsfører for alle fosterbarn i kommunen 
 • utarbeide forslag til omsorgsovertakelse for endelig avgjørelse i fylkesnemnda for barnevern sosiale saker 
 • plassere barn i fosterhjem eller behandlings- og opplæringsinstitusjoner, både frivillig og uten samtykke 
 • samarbeide med og henvise til andre instanser og institusjoner 
 • drive aktivt forebyggende arbeid 
 • bistå i klagesaker

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 08.10.2020 12:59:32