Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil Frivilligsentral har åpnet

Mann og kvinne står ute foran et hus ved en stor blomsterurne

​Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge og frivilligkoordinator i Trysil kommune
Ester Borg Rasmussen.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

 

Nærmere 50 personer hadde møtt opp til åpningen av Trysil Frivilligsentral 1. september.

​Frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen ønsket alle hjertelig velkommen til åpningen av Trysil Frivilligsentral. - Vi ønsker å være en sosial møteplass og et kontaktsenter for frivillige lag og foreninger. Vi tilbyr lokaler, og vi skal formidle frivillige tjenester. Vi trenger flere frivillige og tar gjerne i mot tips på ulike aktiviteter vi kan ha her på frivilligsentralen.

Frivilligheten i Norge

- Gratulerer til alle som jobber her, gratulerer alle sammen med Trysil Frivilligsentral. Dette kan skape gode vekstmuligheter i kommunen, sa Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge. Lindstad var invitert til åpningen for å holde et foredrag om samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i kommunen. - Jeg har registrert over 100 frivillige lag og organisasjoner i Trysil, og dette er selve hjerteblodet i frivilligheten. Frivillighet Norge har som mål og jobber for å påvirke de sentrale politiske organer til å lage gode vilkår for frivillighet lokalt og sentralt. Frivilligheten i Norge er deltagelse basert på likeverd og frivillig innsats, fortsatte Lindstad. Det finnes tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at hele 115 000 årsverk jobber for frivilligheten i Norge, noe som er beregnet til å utgjøre 101 milliarder kroner i verdiskapning. Man regner med at så mye som 79 % av befolkningen er medlemmer i ett eller flere lag og foreninger. Vi skårer høyest på frivillighet i hele verden, sa en entusiastisk Lindstad.

Samarbeid kommune og frivillighet

Bjørn Lindstad understreket også viktigheten av at frivilligheten skaper samarbeid mellom kommune og de frivillige organisasjoner. Ved å legge til rette kan kommunen gi frivilligheten de mulighetene de trenger for å utvikle tilbudene sine. Rett og slett skape merverdi. Forebyggende arbeid er utfordrende, men en mulighet kan være å utløse den ressurs som eldre er. Eldre er svært attraktive, og mye kan gjøres blant annet innen velferd og helse.

Frivilligheten i Trysil

Som Lindstad sa det: - Det fine med frivilligheten er at den er lokal og attraktiv for en kommune, og den er også avgjørende for hvor attraktiv en kommune er å bo i. Trysil har nå et godt utgangspunkt for å bli et viktig knutepunkt og kontaktsenter for frivilligheten i Trysil. Her finnes også gode muligheter for å bruke frivilligheten innovativt. Hvis man får knyttet eldre frivillige til frivilligsentralen i Trysil, har man straks oppnådd å få med mange som besitter mye spisskompetanse. Viktig at Trysil kommune er synlig og setter frivillighet i fokus. Det er ingen tvil om at samarbeid gir gevinster. Husk å spille på lysten og engasjementet.

Trysil Frivilligsentral

Frivillighetssentralen administreres av frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen og er i lokalene til Sønsthagen i Skredderbakken 8 A.
 
Frivilligsentralen skal:
  • være en møteplass for sosialt fellesskap
  • være et kontaktsenter for frivillige lag og foreninger som kan benytte lokalene til møter, kurs, arrangement og lignende
  • være et kontaktsenter for formidling av frivillige tjenester
Målet er at frivillige og andre brukere skal få en tilhørighet til huset og bruke det som en felles arena. En engasjert Bjørn Lindstad hadde også noen råd til Trysil Frivilligsentral. Som kontaktformidler og tilbyder av en uforpliktende sosial møteplass, er det viktig at frivilligsentralen i Trysil tenker bredde. Tilbudet bør nå ut til mange, for eksempel eldre, barn, unge, alene-foreldre og de som har kommet til Norge fra et annet land. Videre må man invitere inn alle typer lag og foreninger, bruke eksisterende kontakter, opprette nye kontakter og være ressursorientert. - Dra på studietur også, rådet Lindstad. 

Åpningstider

Trysil Frivilligsentral har disse åpningstidene:
  • Mandag kl 10.30-14: Treningsrom/sosialt fellesskap med enkel bevertning
  • Tirsdag kl 10.30-14: Uformell sosial møteplass med enkeltstående arrangement
  • Torsdag kl 10.30-14: Basseng/sosialt fellesskap med enkel bevertning

Hver tirsdag kl 12 er planen at det skal være musikk.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen holder også til i de samme lokalene på Sønsthagen og disponerer svømmebasseng og eget fullt utstyrt treningsrom. Sammen med frivilligkoordinatoren setter frisklivskoordinatoren fokus på helse, frivillighet og masse bruk av huset slik at det blir et hyggelig sosialt sted for trening og aktiviteter.

Underholdning og tre ganger hurra

I tillegg til et inspirerende og informativt foredrag ble det også fin underholdning på åpningen. Gørild Lohne sang vakkert, Stefan Bernard spilte flott på piano og Emil Hagevik Bakke leverte drivende flott felespill. Varaordfører Marit Nyhuus foretok den offisielle åpningen av Trysil Frivilligsentral: - Utrolig viktig å understreke at frivillighet er samarbeid, og vi skal oppmuntre og motivere til frivillighet. Trysil Frivilligsentral skal være et bindeledd og frivilligheten skal kunne bidra til en positivitet utenpå våre lovpålagte oppgaver. Trysil Frivilligsentral ble så sterkt åpnet med tre ganger hurra.

Til høyre finner du mer informasjon og kontaktinformasjon til både frivilligkoordinator og frisklivskoordinator. Lurer du på noe, ta kontakt.

Alle er hjertelig velkommen til frivilligsentralen!

 

 Åpningen av Trysil Frivilligsentral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 20.03.2015 08:40:22