Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tildelerenheten har byttet navn til tjenestekontoret

Fire blide kvinner på rekke

​Ruth Norderhaug Hammer, Gry Lans, Terese Holen Nyhus og Ingunn Tremoen er de fire ansatte på tjenestekontoret.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Ringer du kommunen for å spørre om hjemmehjelp, plass på sykehjemmet, avlastning eller liknende tjenester, kommer du fra 1. juni til tjenestekontoret.

​Tildelerenheten het den før - fra den ble opprettet våren 2009 til 1. juni 2015. Men nå er altså tjenestekontoret navnet. Eller tjenestekontoret - enhet for forvaltning og koordinering i helse og omsorg for å være helt nøyaktig.

De ansatte

På tjenestekontoret jobber fire saksbehandlere med helsefaglig bakgrunn; tre sykepleiere og en vernepleier. De er Ruth Norderhaug Hammer, som er leder for tjenestekontoret, Ingunn Tremoen, Gry Lans og Terese Holen Nyhus.

Tjenester

Tjenestekontoret behandler søknader om helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, langtids- , korttids- og rehabiliteringsopphold på sykehjemmet, avlastning i og utenfor institusjon, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, omsorgslønn, trygghetsalarm og omsorgsbolig/trygdebolig.

Lik tilgang

Målet er at en gjennom dette tilbudet skal sikre alle innbyggere, uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted, lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Det skal bli en mest mulig lik behandling av søknader og en profesjonell saksbehandling. Kontoret svarer også på spørsmål og gir veiledning.

Samhandling

Siden 2012 har tjenestekontoret vært plassert i kommunalsjef for helse , omsorg og sosial sin stab. Enheten fikk egen leder fra 1. januar 2013. Tjenestekontoret er kommunens koordinerende enhet for helse- og omsorgstjenester og skal legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling for alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.06.2015 14:14:56