Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tilbud om videreutdanning i veiledning i helse og omsorg

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.03.2019 12:35:44
Deltakere på workshop i Jobbvinner-prosjektet i Trysil

​Det har vært stor oppslutning om Jobbvinner-prosjektet i Trysil der målet er å rekruttere og beholde ansatte i helse og omsorg. Nå tilbys sykepleiere, helsefagarbeidere og andre med veiledningsoppgaver videreutdanning i regi av Jobbvinner-prosjektet og Høgskolen i Innlandet.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Jobbvinner-prosjektet og Høgskolen i Innlandet tilbyr videreutdanning i veiledning for helse- og omsorgssektoren.

​Søknadsfristen var 15. mars 2019. Studiet begynner i slutten av mars, avsluttes i oktober og gir 15 studiepoeng.

Invitasjon til videreutdanning i veiledning for helse- og omsorgssektoren

En pilot i regi av KS-prosjektet Jobbvinner-Hedmark og Høgskolen i Innlandet

Vi har den glede å invitere de fire prosjektkommunene Engerdal, Trysil, Kongsvinger og Sør-Odal til å delta, og ved det bidra til å utforme og utvikle den planlagte nett- og samlingsbaserte videreutdanningen med egenstudier, veiledningserfaringer, veiledningsgrupper og samlinger lokalisert i kommunen.

Målet med Jobbvinner-prosjektet er å bidra til å rekruttere og beholde helse- og omsorgspersonell i kommunene. Pilotprosjektet er initiert av ønsker fra de fire kommunene om at økt kompetanse i veiledning kan bidra til styrke kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Målgruppa er sykepleiere, helsefagarbeidere og eventuelt andre som har veiledningsoppgaver i kommunen. Vi ønsker å invitere deg til å være med og ved dine egne erfaringer bli i stand til å veilede andre til å utvikle sine erfaringer.

Vi starter opp siste uke i mars 2019 og vil avslutte 15 studiepoeng-utdanningen i oktober 2019.
Denne utdanningen kan gjennomføres enten som en videreutdanning med eksamen som gir studiepoeng, eller som en etterutdanning der deltakerne får et kursbevis for gjennomført utdanning.

Påmelding

Kursdeltakere (de som ikke har generell studiekompetanse eller ikke har opptakskrav i forhold til realkompetanse) går inn via denne lenken for å søke om kursplass:

https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=hinn

Velg kurset «Veiledning for helse- og omsorgstjenesten» (åpent for søking i perioden 1.-15.mars).

De som har generell studiekompetanse eller tilfredsstiller krav til opptak knyttet til realkompetanse, går inn via denne lenken for å søke om plass:

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hinn

Her må du logge inn via ID-porten, fylle inn dine personalia og samtykke. På neste side velger du «Betaling- og oppdragsstudier». Under der igjen velger du «Betaling og oppdrag: Fakultet for helse- og sosialvitenskap høst 2019». På den siden står det «Velg søknadsalternativ» (nedtrekksmeny). Der velger du studiet «7588 Videreutdanning i veiledning for helse- og omsorgstjenesten 15 stp». Søknadsfrist er 15.mars.

Økonomi

Kommunene som inngår i Jobbvinnerprosjektet i Hedmark, har arbeidet for å skaffe til veie finansiering for at studiet/kurset kan gjennomføres. Kostnad per deltaker er satt til kr 8 500. Spørsmål om dekning av dette for tryslinger rettes til enhetsleder for enhet for sykehjem Kristin Opgård - se kontaktinformasjon til høyre. Der finner du også studieplanen og oversikt over organiseringa av studieforløpet.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 20.03.2019 07:28:04