Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil sykehjem er ferdig renovert

Tre menn og fire kvinner på rekke under nødutgangsskilt i hvit korridor

​Stor glede blant de som skal jobbe der for at sykehjemmets to nederste etasjer også er
ferdig renovert. Fra venstre: Helsesjef Jon Arne Bye, kommunalsjef Trygve Øverby,
kjøkkensjef Sølvi Øvrevik, aktivitør Trine Romsaas Hansen, leder for avdeling for forebygging
og rehabilitering Anne Sandbu, aktivitør Marielle Heien og avdelingsleder for korttidsavdelingen
Per Øwre Sandvik.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

- Dette er et kjempeløft for eldreomsorgen i Trysil kommune, slo helsesjef Jon Arne Bye fast da kommunen overtok de nyrenoverte lokalene i 1. og 2. etasje på Trysil sykehjem mandag 10. november.

Vi har tidligere renovert 3. og 4. etasje, så den eldste delen på sykehjemmet nå, er faktisk demensavdelingen Borgtun som vi bygde i 2003. 

Omsorgstrapp og medisinsk senter

- I dag har en ny brikke har falt på plass i prosessen mot den komplette omsorgstrappa og Trysils medisinske senter. Nå gjenstår renoveringa av aldershjemmet til et moderne bofellesskap med 11 plasser og dagsenter for eldreomsorgen. Det skal etter planen være ferdig sommeren 2016, sa kommunalsjef for helse, omsorg og sosial Trygve Øverby.

Innflytting 19. november

​Renoveringa av sykehjemmets 1. og 2. etasje har gått raskt. Det er bare 10 måneder siden rivinga startet. Alt er ikke helt ferdig ennå. De første møblene kommer denne uka. Og onsdag 19. november flytter de første brukerne, som nå har tilhold på aldershjemmet, inn i korttidsavdelingen i 2. etasje.

Moderne avdeling

36,1 millioner kroner har ombygginga kostet. For det har kommunen fått en topp moderne korttidsavdeling med 16 enkeltrom, alle med bad med hev- og senk-funksjon på toalett og servant og mange tekniske hjelpemidler. De fleste rommene er utstyrt med eller klargjort for takheis. Avdelingen har blant annet tre stuer, kjøkken, laboratorium (tas i bruk i 2015), palliasjonsrom med tilhørende pårørende rom, mulighet for skjerming i form av lydisolerte rom og mye funksjonalitet. Sykehjemmets nattsykepleier skal ha base i 2. avdeling.

Intensiv rehabilitering

Mens langtidsavdelingen i 3. og 4. etasje er hjemmet til innbyggere med omfattende pleie-, medisin- og omsorgsbehov, skal korttidsavdelingen være et medisinsk tilbud med intensiv rehabilitering. Ingen skal bli boende der i lang tid. Fra 2016 håper helsesjefen at fire av sengene skal være godkjent som øyeblikkelig hjelp- og observasjonssenger som legene lokalt kan legge inn pasienter på i stedet for å sende dem på sykehus. I løpet av 72 timer skal det så vurderes om pasienten er frisk nok til å reise hjem, trenger et annet kommunalt helsetilbud, eller må innlegges på sykehus.

Høyere kvalitet

Med renoveringa er kvaliteten på og utnyttinga av korttidsavdelingen høynet.
- Det er snakk om kompetanseheving innen rehabilitering med fokus på tverrfaglighet og helhetlig behandling av og omsorg for pasientene. Kvalitet og effektivitet hører sammen. Funksjonelle bygg etter dagens krav er en av hovedforutsetningene for rasjonell drift, sa Øverby. 

Bedre på fysioterapien

- Dette er mer enn et løft for eldreomsorgen, la leder for avdeling for forebygging og rehabilitering Anne Sandbu til. Hun gleder seg til at hun og hennes seks kolleger skal få to rom å drive med utredninger og fysikalsk og ergoterapeutisk behandling av tryslingene i. Til nå har alt foregått i ett og samme rom uten mulighet for skjerming eller deling av pasientgrupper. 

Arbeidsstua

Også aktivitørene gleder seg til å få tilbake arbeidsstua som i byggeperioden har vært kjøkken. Den er ikke helt ferdig, men kommer til å bli lys, fin og funksjonell med nye møbler og ny kjøkkenkrok.

Kjøkken

Og kjøkkensjefen og alle hennes gleder seg til å igjen ta i bruk hele kjøkkenavdelingen med kantine i 1. etasje. I tillegg er det kjøkken på alle avdelingene på sykehjemmet. Der er kjøkkenpersonalet såkalte postverter. Det er etterhvert de som skal ha ernæringskompetansen på sykehjemmet, ikke pleiepersonalet, sier helsesjefen.

Alt er nytt

- Nesten 2 000 kvadratmeter er pusset opp og bygd om, sa kommunens prosjektleder Ole Petter Blestad. - Alle tekniske anlegg i 2. etasje samt i kjøkkenavdelingen, på arbeidsstua, i fysioterapien og inngangspartiet i 1. etasje er skiftet ut. Ventilasjon, belysning, brannvarsling og sprinkelanlegg er nytt. Alle overflater - golv, vegger og tak er nye.

Honnør til alle

- Mange har levd og arbeidet under til dels krevende forhold i byggeperioden. De har vært tålmodige i vissheten om at dette kom til å bli bra. Det har hele tida vært god dialog mellom de ansatte, entreprenørene og de prosjekterende. All honnør til alle involverte, sa Blestad.
- Det tette samarbeidet i hele prosessen har gjentatte ganger underveis ført til at vi funnet fram til gode løsninger som ingen enkeltpart hadde klart alene, sa helsesjef Bye.

To menn inne på bad med toalett og vask som kan heves og senkes
Badene på korttidsavdelingen har hev- og senkbart toalett og servant,
forteller helsesjef Jon Arne Bye og avdelingsleder Per Øwre Sandvik.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 20.03.2015 08:40:24