Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rehabilitering - nytt studietilbud i Trysil

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.03.2019 14:24:13
Dame med rullator

​Vi trenger fagfolk med kompetanse på rehabilitering for at alle skal ha mulighet til best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. Til høsten kommer et nytt studietilbud i Trysil: Rehabilitering.

​Fra høsten kan folk utdanne seg i rehabilitering i Trysil - hvis det er søkere nok. Det er ikke for sent å søke.

​Det er Fagskolen Innlandet som står bak studietilbudet som tilbys på Trysil videregående skole. Enhetsleder i enhet for sykehjem Kristin Opgård oppfordret tryslingene til å melde seg på. For vi trenger flere fagfolk med kompetanse på rehabilitering.

I juni

Lektor May Britt Solbakken på Trysil videregående skole sier at Fagskolen i juni vil bestemme om de starter tilbudet.

- Så det er ikke for sent å melde seg på, men nå går påmeldingene direkte til Fagskolen og ikke via Vigo der søknadsfristen var 15. april, sier hun.

I utvikling

Rehabilitering er et fagområde i sterk utvikling og endring. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet, som Helsedirektoratet sier det.

Opptakskrav

For å få studieplass, må du enten ha

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  • eller fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Deltidsstudium

Dette er et deltidsstudium som går over to år med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis som kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer ifølge Fagskolen Innlandet blant annet for arbeid innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem og andre institusjoner, interkommunale og kommunale enheter, barnehage, SFO og skole. Du kan også jobbe i spesialisthelsetjenesten, f.eks. på rehabiliteringsavdelinger på sykehus eller på spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på fagskolen-innlandet.no.

 

Sist oppdatert: 07.06.2019 00:53:41