Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nytt fra kommuneoverlegen - april 2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 17.04.2018 08:18:48
Hvite piller

​Trysil kommune har i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet bestilt jodtabletter for beredskap i tilfelle radioaktiv stråling, skriver kommuneoverlege Hanna Rydløv i sitt nyhetsbrev for april.

​Smittevern, miljørettet helsevern, beredskap og folkehelse er temaene i kommuneoverlegens nyhetsbrev i april.

​Kommuneoverlege Hanna Rydløv skriver:

Smittevern

  • Influensasesongen nærmer seg slutten. Nå oppholder vi oss mer ute, og eksponeringen for smitteoverføring blir med det mindre. FHI (Folkehelseinstituttet) informerer om fallende frekvens av influensa som forventet. 
  • I Norge har man et mål om at 75 % av de som er i risikogruppen, skal vaksineres mot influensa hver sesong. Vi har et stykke igjen dit, men flere og flere velger å vaksinere seg. Det anslås at 1 700 personer døde av influensaen eller komplikasjoner av den i 2016/2017. 
  • Det er ikke lenger en generell anbefaling om BCG-vaksine til helsepersonell og studenter i helsefag.
  • HPV-vaksinasjon tilbys fortsatt gratis til alle jenter som er født 1991 eller senere. Siste frist for oppstart av vaksinering er desember 2018. Etter det kommer vaksinen til å bli tilbudt til alle i 7. klasse, både jenter og gutter, som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et rundskriv som presiserer at alle som arbeider med eller oppholder seg i lokaler der man har hatt svinebesetninger de seneste 12 månedene, har rett til MRSA-testing. Berørte kan kontakte fastlege eller kommuneoverlege. 

Miljørettet helsevern

Det er nå utført inspeksjon i alle bassenger i kommunen (Sønsthagen for et par år siden og hotelbassengene i mars 2018). Rapporten ferdigstilles i nær framtid. Oppfatningen er generelt at lovverket etterfølges, og at internkontrollen er bra. Neste kontroll blir om 3-4 år eller tidligere ved behov.

Beredskap

Kommunen har i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet bestilt jodtabletter for beredskap i tilfelle radioaktiv stråling. Tablettene skal kunne distribueres raskt til gravide og barn og kommer derfor til å fordeles. Berørte instanser vil bli informert særskilt.

Folkehelse

Trysil kommune arbeider aktivt med folkehelse i alle sektorer. For å kvalitetssikre dette arbeidet og gi grunnlag for videre arbeid, har kommunen en referansegruppe for folkehelse som har jevnlige møter.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 17.04.2018 08:38:51