Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nye på Sønsthagen

En kvinner sitter omkranset av fire andre kvinner og en mann

​Avdelingsleder Anne Sandbu (foran) med noen av de ansatte i avdeling for forebygging
og rehabilitering som har arbeidsplassen sin på Sønsthagen. Fra venstre: Tove Poulsson,
Vera K. L. Nordhagen, Endre Godal, Marielle Heien og Hilde Helseth.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

Store deler av avdeling for forebygging og rehabilitering har nå tilhold på Sønsthagen i Skredderbakken 8 A.

​På Sønsthagen finner du nå følgende tilbud fra sektoren Helse, omsorg og sosial:

 • Møteplassen - det nye navnet på aktivitetssenteret i psykisk helse (tidligere Tingstua)
 • Frisklivssentralen
 • Frivilligsentralen
 • Demenssykepleieren
 • Samtaletjenesten og psykiatriske sykepleiere
 • Dagsenter for utviklingshemmede

og fra sektoren Oppvekst og kultur:

 • Musikkgruppe for utviklingshemmede
 • Spesialundervisning for utviklingshemmede

De ansatte

Følgende har sine arbeidsplasser på Sønsthagen:

 • Anne Sandbu - avdelingsleder
 • Endre Godal - psykiatrisk sykepleier
 • Ann Kristin Øverby - psykiatrisk sykepleier
 • Vera K. L. Nordhagen - demenssykepleier
 • Barbara Koller - leder for Møteplassen og prosjektstilling i hverdagsrehabilitering
 • Hilde Helseth - frisklivskoordinator og aktivitør på Møteplassen
 • Ester Borg Rasmussen - frivilligkoordinator
 • Tove Poulsson - aktivitør på dagsenteret og vedsentralen
 • Marielle Heien - aktivitør på dagsenteret og Møteplassen
 • Siri Rønning Bråten - assistent på dagsenteret
 • Tove Ring - spesialpedagog
 • Ingvald Try - musikkpedagog

Leder for vedsentralen, Thorbjørn Lysfoss, har sitt kontor på Mosanden der vedgruppa holder til.

Avdeling for forebygging og rehabilitering består i tillegg av fysio- og ergoterapitjenesten samt kreftsykepleieren.

 • Kreftsykepleier Irene Nygård Pedersen har sitt kontor på legesenteret.

Ergoterapeuten, fysioterapeutene og aktivitørene i eldreomsorgen har sin arbeidsplass på aldershjemmet. De er:

 • Anne Sandbu, fysioterapeut
 • Jorunn Gjermunds Løken, fysioterapeut
 • Eva Thanem, fysioterapeut
 • Hanna Vallinder, fysioterapeut
 • Mina Nerhagen, fysioterapeut
 • Ann Kristin Flystveit, ergoterapeut
 • Trine Romsaas Hansen, aktivitør i eldreomsorgen
 • Marielle Heien, aktivitør i eldreomsorgen
 • Jan Storbæk, vaktmester med hjelpemidler som hovedoppgave

- De ansatte i avdeling for forebygging og rehabilitering gjør en kjempeinnsats og er flinke til å dra i samme retning, sier Anne Sandbu.

 

Sist oppdatert: 06.01.2017 00:52:29