Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Helse- og omsorgsadministrasjonen er på flyttefot

Trygve Øverby

​Kommunalsjef Trygve Øverby og resten av helse- og omsorgsadministrasjonen er på flyttefot.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Brukernes beste er kommunalsjef Trygve Øverbys motiv for å flytte helse- og omsorgsadministrasjonen ut av Skredderbakken 8 B og C til Slettmovegen 25.

​Tjenestekontoret, som blant annet behandler søknader om helse- og omsorgstjenester, er fortsatt i Skredderbakken 8.

Barnevernet

Siden 1. oktober har Trysil og Engerdal hatt felles barneverntjeneste med hovedkontor i Trysil. Det betyr flere ansatte. Underetasjen på helsesenteret i Lundevegen 3 ble da for liten og kommunalsjefen mener at både brukere og ansatte ville få det bedre i Skredderbakken 8 B.
- Vi laget noen små tekniske endringer for å tilfredsstille barnevernets krav til sikkerhet og konfidensialitet, sier Øverby.

Tjenestekontoret

Tjenestekontorets ansatte flyttet fra den nordre til den søndre delen av bygget, altså til Skredderbakken 8 C. Inngangen for brukerne er på samme sted som i dag, men nå kommer de rett til tjenestekontoret.

Helsesjefen

Helsesjef Jon Arne Bye og hans stab (Anders Spangen og Trine Hansen) flyttet fra Skredderbakken til barnevernets tidligere kontorer på helsesenteret.
- Dermed kommer de blant annet i en viktig overgangsfase tettere på introduksjonen av kommunal akutt døgnenhet-sengene. De ble tatt i bruk i 2. avdeling på sykehjemmet 1. desember, sier Øverby.

Kommunalsjefen og omsorgssjefen

Kommunalsjef Trygve Øverby, administrativ koordinator Sølvi Sletten og omsorgssjef Britt Støa og hennes stab (Randi Hemstad og Nancy Storsnes) flyttet til Trysil kommuneskogers kontorbygg i Slettmovegen 25, for der har kommunen leieavtale til høsten 2016. Der var tidligere Hjemmetjenestens operative senter. Avdeling 1 og 2 flyttet til Nybergsund skole, som er bygget om til egnede lokaler for Hjemmetjenesten, i månedsskiftet oktober/november. Den sentrumsnære avdeling 3 forblir i Slettmovegen til aldershjemsbygningen er klar for innflytting.

Midlertidig

- Bortsett fra at Hjemmetjenesten avdeling 1 og 2 er i Nybergsund, er resten av kontoriseringa midlertidig. Jeg setter ned ei gruppe som skal finne en permanent løsning for det interkommunale barnevernet, der vi tar hensyn til utviklingstrekk og sentrale signaler knyttet til både kurativt og forebyggende arbeid blant barn og unge, sier kommunalsjef Trygve Øverby.

Ikke ideelt

Å splitte opp administrasjonen slik han nå har gjort, er selvsagt ikke ideelt.
- Men vi må oppfylle vår primæroppgave som er å yte gode tjenester til innbyggerne. Og da er denne løsningen den beste vi får til innenfor de lokalitetene vi disponerer i dag, sier Øverby og roser de ansatte både på Skredderbakken og i barnevernet for å ha møtt utfordringene på en konstruktiv måte.
- I stor grad er løsningen basert på forslag fra de ansatte selv, sier Øverby.

Mellom to stoler

Siden administrasjonen nå holder til på tre ulike steder, vil kommunalsjefen gå gjennom sektorens interne møtestruktur for å hindre at noe faller mellom to stoler. Han har også andre tiltak på blokka som skal ivareta sektorens planleggingskapasitet, gjennomføringsevne og team spirit.

Aldershjemmet

Ombygginga av aldershjemmet planlagt ferdig til sommerferien 2016.
- Da samles sektoradministrasjonen igjen. Vi skal ha kontorer i 2. etasje i aldershjemsbygningen. Dit flytter også Hjemmetjenesten avdeling 3. Bygget vil ellers inneholde 11 enheter i bofellesskap fordelt på to etasjer og dagsenter for eldre med demens. Det blir en historisk dag, og siste brikke kommer på plass i dette området av sentrum som vi da kan kalle Trysil medisinske senter, sier Øverby.

Sist oppdatert: 01.11.2016 00:53:14