Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tryslinger kan søke om midler fra Hamar krisesenter tildelingslegat

Kvinne på benk i park

​De som jobber med kunnskapsbygging og -formidling mot vold i nære relasjoner, menneskehandel og trussel om tvangsekteskap, kan søke om midler fra Hamar krisesenter tildelingslegat.

Bildet er hentet fra Hamar interkommunale krisesenters hjemmeside.

​Tiltak mot vold i nære relasjoner, menneskehandel og tvangsekteskap kan få midler fra Hamar krisesenter tildelingslegat.

​Styreleder Roy Heine Olsen skriver:

Hamar krisesenter tildelingslegat skal i løpet av desember 2015 dele ut midler til tiltak til beste for innbyggere utsatt for vold i nære relasjoner og innbyggere utsatt for menneskehandel eller trussel om tvangsekteskap i kommunene: Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Åmot, Våler, Trysil, Engerdal og Elverum. 

Kunnskap

Midlene kan også tildeles til prosjekter som tar sikte på kunnskapsbygging og -formidling om vold i nære relasjoner, årsaker og forebygging, herunder kunnskap om forsvarlige og effektive tilbud om hjelp til voldsutøvere som ønsker å endre atferd.

Statutter

Statuttene for tildeling av midler fra Hamar krisesenter tildelingslegat kan fås ved henvendelse Hamar interkommunale krisesenter.

Kommuner

OBS! Kommunale virksomheter kan ikke søke til ordinære aktiviteter, men dersom utdanningsinstitusjoner ønsker å ta i bruk et undervisningsopplegg om vold i nære relasjoner, kan de søke om midler til dette.

Aktuelle søkere

Krisesentra, frivillige organisasjoner og kompetansenettverk som sikter på slik kunnskapsbygging og -formidling, kan søke. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt og en tidsplan for tiltaket. Det vil bli krevd en rapport om bruken av midlene etter at tiltaket er gjennomført.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20.11.2015. Søknaden sendes til
Hamar krisesenter tildelingslegat
v/styreleder Roy Heine Olsen,
Kronborgveien 23
2318 Hamar

Sist oppdatert: 21.11.2015 00:52:29