Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Begge frikortene kommer automatisk

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.01.2017 14:00:00
Frikort for egenandel helsetjenester

​Frikort for helsetjenester egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår gjelder det samme for egenandelstak 2.

​Nå slipper du å søke om frikort egenandelstak 2 også. Det kommer automatisk i posten tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Helfo skriver:​

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

Egenandelstak 2

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Nytt fra 1. januar 2017

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. 
  • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1 990 kroner.
  • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt. 
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Det vedtok Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
  • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Egenandelstak 1

Egenandelstak for 2017 er 2 205 kroner. I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.
Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​ 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjonpå finnes på helsenorge.no/frikort
 

Sist oppdatert: 04.01.2017 14:04:23