Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ny forskrift for tilrettelagt transport (TT-ordningen)

Taket på hvit drosje med drosjeskilt på

​TT-kort skal brukes til fritidsreiser slik at varig funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlig kollektivtilbud, også kan komme seg ut og delta på ulike arrangementer og annet.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Hedmark fylkesting har vedtatt ny forskrift for tilrettelagt transport (TT) for funksjonshemmede i Hedmark.

​Forskriften trådte i kraft 1. september 2015.

Varig forflytningshemming

TT-ordningen er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud. Beboere på institusjon omfattes også av ordningen.

I hele Norge

Tildelte midler kan benyttes til de reiseformål brukeren sjøl ønsker. TT-kortet kan benyttes i hele Norge der hvor transportør godtar kortet som betalingsmiddel. TT-brukeren bestiller selv sine reiser hos godkjent transportør.

Søknad

Søknad om TT-kort sendes på eget skjema som du finner til høyre. En del skal fylles ut av søker og en del av lege. Søknaden sendes til Hedmark Trafikk, v/TT-nemnda, Disentrandvegen 4, 2321 Hamar.
Den fylkeskommunale TT-nemnda behandler søknader fortløpende og skal ha møte minst annenhver måned.

Sist oppdatert: 20.01.2020 13:50:40