Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Flyttesjauen i helse og omsorg er over

Trygve Øverby

​Kommunalsjef Trygve Øverby er fornøyd med både permanente og midlertidige plasseringer av folk og funksjoner i helse og omsorg.

Foto: Britt Støa, Trysil kommune

Mange og mye i helse og omsorg har flyttet i november. Nå er alle på plass der de skal være.

​Noen skal være der de er nå, i alle fall i overskuelig framtid. Andre skal flytte igjen bare aldershjemmet er ferdig ombygd. I tillegg til omsorgsboliger og dagsenter for demente skal helse- og omsorgsadministrasjonen ha kontorer der.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten avdeling 1 og 2 har flyttet inn i ombygde Nybergsund skole og har det som plommen i egget i lyse, romslige lokaler, fine garderober og tak over bilene. De har flyttet for å bli. Lokalene ble offisielt åpnet av ordføreren fredag 20. november.

Skredderbakken

Barnevernet har flyttet til Skredderbakken 8 B, i utgangspunktet en midlertidig løsning til sensommeren 2016. I samme bygning, men med annen inngang, Skredderbakken 8 C, holder tjenestekontoret som behandler alle søknader om pleie- og omsorgstjenester til.

Helsesenteret

Barnevernets tidligere lokaler på helsesenteret har nå blitt kontorer for helsesjef Jon Arne Bye, fagkoordinator Anders Spangen, leder for avdeling for enslige mindreårige Vegar Borgen og konsulentene Trine Hansen og Bjørn Sjøli. De fleste av dem er tiltenkt kontorer i det ombygde aldershjemmet fra neste høst.

Slettmovegen

Hjemmetjenesten avdeling 3 holder fortsatt til i kontorbygningen til Trysil kommuneskoger. Der har det også blitt kontorer for kommunalsjef Trygve Øverby, omsorgssjef Britt Støa, demenssykepleier Vera K. Lumkjær Nordhagen, fagkoordinator Randi Hemstad, administrativ koordinator Sølvi Sletten og konsulent Nancy Storsnes. Alle sammen blir der til de nye kontorene på aldershjemmet er ferdige høsten 2016.

Sist oppdatert: 19.10.2016 12:02:09