Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nyttig film om velferdsteknologi

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.10.2016 09:43:26
Jan Birger Tangnæs og Randi Hemstad under filminnspilling

​Fagkoordinator Randi Hemstad og skuespiller Jan Birger Tangnæs håper at filmen om tre enkle velferdsteknologitiltak vil gi mange eldre tips til hvordan de får en tryggere hverdag hjemme lenger.

​En ny videofilm innspilt i Trysil viser hvordan man med enkle hjelpemidler trygt kan bo hjemme lenger.

Filmen er en del av ​Prosjekt velferdsteknologi i Sør-Østerdal der Trysil, Engerdal, Elverum, Åmot og Stor-Elvdal deltar. Prosjektets visjon er Du kan bo hjemme lenger enn du tror.

Tre scener

I videofilmen får vi se tre scener; videosamtale på nettbrett, bruk av GPS og automatisk lys.

- Hensikten med filmen er å vise eldre at de med enkle hjelpemidler kan bo hjemme lenger og ikke minst føle større trygghet, og at tanken på teknologiske hjelpemidler skal bli en naturlig del av alderdommen, sier Randi Hemstad, fagkoordinator i helse, omsorg og sosial i Trysil. 

Videosamtale

Videosamtale på nettbrett via Skype viser hvordan man enkelt kan ha kontakt med venner og familie over nett også når man begynner å trekke på årene. Slik kontakt kan være med på å motvirke ensomhet og gjøre hverdagene mer innholdsrike.

GPS

- GPS kan man sette opp selv for å trygge hverdagen til personer med kognitiv svikt eller demens og deres pårørende, sier Hemstad. Løsningen kan også brukes når man vil ta seg en tur, for eksempel i bærskogen. Da kan den som er hjemme, lett følge med i fall noe skulle skje med turgåeren, og eventuelt få tilkalt nødvendig hjelp.

Automatisk lys

Automatisk lys slår seg på uten at man trenger å lete seg fram til lysbryteren i mørket.

- Det kan blant annet forebygge fall og andre ulykker i hjemmet, sier Hemstad.

På kino og YouTube

Det er tryslingene Karen Margrethe og Jan Birger Tangnæs spiller hovedrollene i denne nyttige filmen om velferdsteknologi som snart er klar for slipp. 

- Vi ønsker å vise filmen i forkant av alle kinoer i hele regionen, på venterom, på infoskjermer i kommunen, på nettsider, på YouTube og i sosiale medier, sier Hemstad.

Nysgjerrigheten

Med filmen håper prosjektets deltakere å trigge nysgjerrigheten til innbyggerne.

- Vi ønsker at innbyggere skal forstå at ved å ta i bruk velferdsteknologi tar man ansvar for eget liv. Dette er en del av en stor nasjonal satsing på endring av helse- og omsorgstjenestene i møte med fremtidens etterspørsel og behov. Dersom innbyggere tar i bruk teknologien som finnes, vil det ha forebyggende effekt, og man kan utsette behovet for hjemmetjenester eller institusjonsplass, spare kommunen for utgifter og oppleve økt livskvalitet ved at man fikser ting selv, sier Hemstad.

Fra 2020

Hun forteller at det fra 2020 er forventet fra sentrale hold at norske kommuner har teknologiske hjelpemidler integrert som en del av helse- og omsorgstjenestene.

- Mens vi venter på at kommunene får rigget seg til, er det nødvendig med informasjon til befolkningen. Flere norske kommuner har i samarbeid med Helsedirektoratet hatt prøveprosjekter der innbyggere og ansatte har gitt svært positive tilbakemeldinger om teknologi som hjelpemiddel for å mestre hverdagen når helsa begynner å skrante, sier hun.

Først i landet

Kommunene i Sør-Østerdal jobber med flere prosjekter for å se på hvordan man kan integrere teknologi i helse- og omsorgstjenesten.

- Trysil for eksempel var første kommune i landet som skiftet fra analoge til digitale trygghetsalarmer, og vi skal nå i gang med et prosjekt som heter Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi, sier Randi Hemstad. 

Filminnspilling av SkypeFilminnspilling av automatisk lysFilminnspilling av GPS-sporing 

Ekteparet Karen Margrethe og Jan Birger Tangnæs demonstrerer hvor enkelt og trygt der er å ta i bruk velferdsteknologi som Skype, automatisk lys og GPS-sporing.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.03.2017 18:48:29