Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vil du være flyktningguide?

Tre kvinner og en mann holder ei brosjyre om flyktningguider foran skilt for frivilligsentral på rød vegg

​Flyktningkonsulent Anne Marie Rundfloen, frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen og inspektør på voksenopplæringa Marius Bryn håper mange vil melde seg som flyktningguider i Trysil.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Det er ikke bare bare å finne ut av hvordan alt fungerer og henger i hop i et nytt land. Nå håper vi mange tryslinger melder seg som flyktningguider.

​Det heter flyktningguider fordi vi i Trysil bruker Røde Kors sitt velrenommerte opplegg Flyktningguiden. Men det er ikke bare flyktninger blant våre nye landsmenn i Trysil. Også arbeidsinnvandrere eller andre som har kommet hit fra utlandet, kan trenge litt selskap i hverdagen, råd og vink om smått og stort og hjelp til å få innpass i lokalsamfunnet.

Brobygger

Flyktningguidene skal være brobyggere for enkeltpersoner, par eller familier som er i etableringsfasen i Trysil. Sammen skal de bygge et uformelt, sosialt nettverk til begge parters glede og utbytte.

Enkle ting

- Det handler om de små ting i hverdagen som å fortelle dem om norsk kultur, kjøre barn på bursdager, vise vegen til offentlige kontorer, fortelle hva slags klær de må ha på seg på kalde dager, ta en kopp kaffe, gå på kino, fotballkamp eller annet som begge parter har lyst til, lage mat sammen, fortelle det de trenger å vite om det norske samfunnet, introdusere dem for lag og foreninger der de kan dyrke sine interesser, snakke norsk med dem og så videre, sier frivilligkoordinator Ester Borg Rasmussen.

To timer i uka

Det er ingen fare for at den ene parten skal legge for stort beslag på den andres tid. Tanken er å bruke et par timer sammen i uka i en 9-12 måneders periode. Etter det kan en slutte, få en ny å være flyktningguide for, eller fortsette med den en har. En flyktningguide får ikke betalt, men det er heller ikke meningen at det skal koste noe. Velger en å bruke timene på kino eller kafe, gjør man som vanlig er: Alle betaler for seg.

Lærerikt

Flyktningguiden er basert på gjensidighet og likeverd. Samværet skal gi begge parter utbytte.

- En flyktningguide blir kjent med et annet land, en annen kultur og nye matskikker. Han eller hun kan også få et nytt perspektiv på mye ved å lære bort ting om Trysil. Dessuten kan dette være en mulighet for å delta på flere aktiviteter og gå på flere arrangementer selv også. Det er mange tryslinger som savner noen å gjøre noe sammen med, sier Borg Rasmussen.

Lite kontakt

Inspektør på voksenopplæringa Marius Bryn har erfart at en del av hans elever sitter mye alene, eller kun har kontakt med andre flyktninger.

- Får de en flyktningguide, vil de lære språket raskere og klare å tilpasse seg hverdagen i Trysil fortere. Da vil de også ha lettere for å komme ut i arbeid etterhvert, sier han og kjenner til at andre steder har flere flyktningguider fått en besteforeldrerolle i innvandrerfamilier - til begge parters glede.

Medmenneske

Ifølge flyktningkonsulent Anne Marie Rundfloen bor det rundt 60 flyktninger i Trysil som har bodd her i mindre enn fem år. Og flere er på veg. Vi har nylig tatt imot to familier og en enslig fra Syria, og Utlendingsdirektoratet ber alle norske kommuner ta imot flere som følge av situasjonen i Syria og for båtflyktningene som kommer over Middelhavet.

- En flyktningguide skal rett og slett være et medmenneske, en som gjør overgangen til et nytt land enklere, sier hun.

Krav til guiden

For å bli flyktningguide må du ha fylt 18 år, snakke godt norsk og være kjent i lokalmiljøet. Den som får tildelt en flyktningguide, må beherske norsk noenlunde slik at man forstår hverandre. For samværet skal foregå på norsk. Men det er både lov og artig å lære seg noen fraser på våre nye landsmenns språk.

Blir du med?

De som har lyst til å bli flyktningguide, eller vil høre mer om ordningen, kan kontakte Ester Borg Rasmussen på frivilligsentralen på Sønsthagen i Skredderbakken 8 A. Hun planlegger å kjøre kurs i begynnelsen av juni og håper de første flyktningguidene er i aksjon før sommerferien.

Samarbeid

Opplegget med flyktningguider i Trysil er et samarbeid mellom Hedmark Røde Kors, flyktningkonsulenten, frivilligkoordinatoren og voksenopplæringa. De som melder seg, får et kurs som går over to kvelder, og blir intervjuet av frivilligkoordinatoren som så finner en guide og en eller flere nye landsmenn som matcher hverandre ut fra kjønn, alder, yrke, interesser og bakgrunn.

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 28.04.2017 00:52:11