Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vern for eldre har egen kontakttelefon

Eldre kvinner sitter i stol og holder seg for ansiktet med begge hender

​Vold og overgrep skjer i alle lag av befolkningen, i private hjem og i institusjoner.
De som er utsatt, og andre som har mistanke om overgrep mot noen de kjenner,
kan ringe Vern mot eldres kontakttelefon.

Bildet er hente fra Vern for eldres informasjonsvideo.

 

​Vold er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar! sier Helsedirektoratet og har opprettet Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon med nummer 800 30 196.

Den er et tilbud til personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep. Den betjenes av fagpersoner med lang erfaring. De har tid til å lytte og gir støtte, råd og veiledning. Både de som er utsatt for overgrep, hjelpeapparatet og andre som har kontakt med noen de mistenker kan være utsatt for overgrep, kan ringe. Det er lov å være anonym.

Typer overgrep

- Kontakttelefonen er etablert som et fast tilbud i tråd med Stortingsmelding 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Vold og overgrep skjer i alle lag av befolkningen, i private hjem og i institusjoner.  Overgrepene kan være av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuelle karakter. Det kan også handle om omsorgssvikt. ​Anslagsvis 22 000 eldre kvinner og menn er utsatt for vold eller overgrep i løpet av ett årVi vet at volden ofte er skjult, og at det kun er en liten andel som blir registrert av politiet og hjelpeapparatet, skriver Helsedirektoratet.

Les mer i brosjyren til høyre og på Vern for eldres hjemmeside.

 

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:30:22