Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil eldreråd jobber for eldres levekår

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.10.2016 11:01:19
Jan Kveen

​Jan Kveen er inne i sin første periode som leder i Trysil eldreråd.

Foto: Ola Kolåsæter, Østlendingen

​Trysil eldreråd behandler saker som berører eldres levekår innenfor alle sektorer i kommunen.

​Eldrerådet er et rådgivende organ og kan ikke fatte vedtak som binder opp politiske organ. Men det kan ta opp og fremme saker på eget initiativ.

Sju medlemmer

Eldrerådet i Trysil har sju medlemmer og velges av kommunestyret. Pensjonistforeningene har forslagsrett på medlemmer. Fem av medlemmene er alderspensjonister, to er politikere. Rådet skal følge med på kommunens politiske og administrative virksomhet og aktivt delta og påvirke i sammenhenger som har betydning for eldres levekår i Trysil.

Eldrerådet 2015-2019

Eldrerådet består i denne kommunestyreperioden av leder Jan Kveen, nestleder Svein Andersen, Åse Myrbråten, Kjell Reidar Lutnæs, Gunvor Norderhaug, Randi Sætre og Knut Løken. Kveen, Andersen og Myrbråten utgjør arbeidsutvalget som forbereder saker for eldrerådet og behandler hastesaker.

Fokus

I denne perioden har eldrerådet særlig fokus på folkehelse, samferdsel og kommunikasjon, byggesaker og kultur.

Les mer om eldrerådet i brosjyren til høyre.
 

Sist oppdatert: 20.10.2019 00:55:33