Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Søk om tilskudd for tilpasning av bolig

Tilpasning ankomst bolig

​Eksempel på tilskudd som kan gis for tilpasning av ankomst til egen bolig.
Foto: Husbanken

Funksjonshemmede og eldre som har behov for tilpasning av egen bolig, kan søke kommunen om økonomisk støtte.

Husbanken informerer:
Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi i å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette.

Ulike tiltak

Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn prioriteres høyt ved tildeling av tilskuddet.

Inntektsgrenser

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

Har du spørsmål kontakt økonomisk rådgiver og saksbehandler i Trysil kommune Stine Storsveen, se kontaktinformasjon til høyre. Der finner du også mer informasjon og søknadsskjema.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:30:20