Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Imerslunds legat

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.01.2018 10:00:00
To eldre kvinner husker

​Fra Imerslunds legat kan det blant annet søkes om tilskudd til rekreasjon for eldre.

​Neste mulighet for å søke om tilskudd fra Imerlunds legat, er 2021.

Fra og med 2018 bestemte styret at de skal lyse ut midlene hvert tredje år. Neste mulighet for å søke blir dermed i 2021.

Formål​

Fra legatet kan det søkes om tilskudd til:

  • hjelpeordninger for eldre (minstepensjonister) for eksempel til rekreasjon, avlastning og anskaffelse av hjelpemidler som kommer den enkelte til gode.
  • organisert besøkstjeneste og organisert dagsentervirksomhet blant eldre og funksjonshemmede.
  • rekreasjon og rehabiliteringstiltak for alvorlig syke og til psykisk og fysisk funksjonshemmede som ikke får utgiftene dekket av offentlige midler.
  • behandlingstiltak for rusmiddelbrukere.
  • forebyggende helseopplysningsarbeid i frivillige organisasjoner, blant annet informasjon og tiltak om viktigheten av riktig kosthold samt opplysningstiltak om skadevirkningene med røyking.

Søknader

Lag og foreninger skal i søknaden opplyse om sin virksomhet, formål og antall medlemmer og legge ved sist avlagte regnskap, budsjett og årsmelding. Søknader der disse vedleggene mangler, vil ikke bli behandlet. Søknader fra enkeltpersoner innvilges kun i særskilte tilfeller.

Søknaden sendes til Andreas og Lisabeth Imerslunds mfl. legat, v/ordfører Erik Sletten, Postboks 200, 2421 Trysil eller esl@trysil.kommune.no.

Styret og kapitalen

I styret for legatet sitter ordfører, helsesjef, omsorgssjef, politiker Live Skaaret og etterkommer Arne Bertil Jonsson. De har cirka 130 000 kroner til rådighet utover den urørlige kapitalen på 1 480 000 kroner. Cirka 12 500 kroner går til årlige kostnader. Hvor mye de deler ut ved hver søknadsrunde, avgjør de når de har sett søknadene.

 

Sist oppdatert: 11.06.2020 09:51:14