Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vann og avløp

Trysil kommune har ansvaret for vannforsyning og avløpshåndtering i regulerte områder. Det omfatter anlegg, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, pumpestasjoner og renseanlegg. VA.jpg

Tjenesten drives etter selvkostprinsippet. Det innebærer at når anlegg må bygges eller rustes opp, skal dette finansieres av abonnentene gjennom vann- og avløpsavgifter og tilkoplingsavgifter.

Kommunen har flere roller innen vann- og avløpsområdet:
 
  • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen blant annet å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann samt sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker. I sistnevnte tilfelle har vi avtale med privat operatør.    
  • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann og skal i den forbindelse stille nødvendige krav for å hindre at miljøet blir skadelidende.
  • Som anleggseier er kommunen også potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.

Ved akutte brudd på vannforsyninga ringer du 90 88 59 67.

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 25.04.2019 12:56:50