Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Bestemmelser ved tømming av private avløpsanlegg

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 18.03.2016 12:41:23
Bakenden på septikbil

​De som trenger å tømme private avløpsanlegg utenom tømmeplan, kan bestille ekstratømming av Anrkværn Miljø og Renovasjon.

Foto: Engerdal kommune

​Det råder en del usikkerhet og misforståelser rundt bestemmelsene for tømming av private avløpsanlegg i Trysil. Her følger noen fakta.

Kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift Bjørn Myhre og teknisk sjef Hans Martin Aas håper følgende kan rydde ​noen av uklarhetene av vegen:

Pålagte tømminger

Det er lovpålagt å tømme private avløpsanlegg ved boliger annethvert år og ved fritidsboliger hvert fjerde år. Trysil kommune har ikke utstyr og mannskap til å gjøre denne jobben sjøl. Etter en anbudsrunde i fjor valgte vi Arnkværn Miljø og Renovasjon AS til å levere denne tjenesten for oss. Pris var en av årsakene til at de ble valgt. Det er altså Arnkværn som tømmer både slamanlegg og tette tanker i henhold til tømmeplaner.

Ekstratømminger

Noen har behov for å tømme avløpsanleggene sine oftere enn de pålagte tømmingene. Slike ekstratømminger må også bestilles hos Arnkværn siden Trysil septikservice AS ikke søkte om å få forlenge sin tillatelse etter 31. oktober 2017.

Årsgebyrer

Fra 1.1.2016 har kommunestyret innført årlige gebyrer på tømming av private avløpsanlegg. Man betaler et fast beløp hvert år i stedet for et dobbelt (for boliger) eller firdobbelt (for fritidsboliger) så høyt beløp det året anlegget blir tømt i henhold til tømmeplan og pålegg. Årsgebyrer gjør utgiftene forutsigbare for kundene og inntektene forutsigbare for kommunen som bruker disse til å drifte renseanlegget slik at det for eksempel kan ta imot kloakk fra slamanlegg og tette tanker når det skulle være.

Forskuddsvis

Vi har fått en del reaksjoner fra kunder som ikke liker innføringa av årlige beløp for tjenester som leveres henholdsvis annethvert og hvert fjerde år. De mener det er forskuddsbetaling for en tjeneste de ennå ikke har fått levert. For noen vil det være det, for andre ikke. De som fikk tanken tømt i henhold til tømmeplan i 2016, betalte etterskuddsvis. De som har pålagt tømming i 2017, betaler ett år forskuddsvis og tre år etterskuddsvis.

Med innføringa av årlige gebyrer gikk for øvrig gebyret for ekstratømminger foretatt av kommunens leverandør, ned med 35-58 % fra 2015 til 2016. Størrelsen på reduksjonen avhenger av type og størrelse.

Mer informasjon, blant annet lovhjemler og gebyrer, finner du til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 16.11.2017 10:41:19