Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tømming av slamavskillere

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.03.2018 08:20:00
Arnkværnbil

​Arnkværn Miljø og Renovasjon AS tømmer slamavskillere på oppdrag fra Trysil kommune. Sørg for at tanken er tilgjengelig når de kommer.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Arnkværn er nå ferdige for i år med å tømme slamavskillere i Trysil.

Ole Kristian Qvale, daglig leder i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS, sier at de ble forsinket, mye på grunn av alle ekstraoppdragene de fikk som følge av Nato-øvelsen Trident Juncture.

Rutetømming

Tømmingen av slamavskillere startet i henhold til ruteplanen som ble annonsert i vår, men på grunn av stor arbeidsmengde i høst lå de etter planen i disse områdene:

  • Innbygda  - der ble de ferdige 15. november
  • Jordet, Eltdalen og Slettås - der ble de ferdige 13. november
  • Trysil Øst oppsamling - der ble de ferdige 14. november
  • Tørberget - der ble de ferdige 27. november

Tette tanker

I tillegg skal de tømme rundt 70 tette tanker over hele Trysil. Det blir de ferdige med i løpet av året. Slike tanker skal tømmes annethvert år ved boliger og hvert fjerde år ved fritidsboliger. Eierne blir ikke varslet i forkant av de tømmingene. Har du tett tank og lurer på om den skal tømmes i år, kontakt Arnkværn på tlf. 62 35 50 00 eller Trysil kommune på tlf. 62 45 77 00.

De som eier slamavskillere og tette tanker, må sørge for at de er tilgjengelige når Arnkværn kommer.

Tømmeplanen

Tømmeplanen 2018 så slik ut:

​Uke​Sted
​18​Innbygda
​24Søre Osen øst
​25Søre Osen vest
​33​Vestby
​34​Jordet
38​Engerneset
​38​Nyhus og Tørberget
​41Trysil øst oppsamling


Forurensningsloven

Fagleder for vann og avløp Kinga Adam sier at det er kommunens oppgave å sørge for tømming av mindre renseinnretninger og oppsamlingstanker for ubehandlet, sanitært avløpsvann. Trysil kommune har ikke eget utstyr til dette. Etter anbudskonkurranse er det for tida Arnkværn Miljø og Renovasjon AS som gjør jobben for oss.

Løpende gebyrer

Trysil kommune har løpende gebyr for pålagt slamtømming. Det vil si at man betaler gebyr hvert år selv om tanken bare tømmes henholdsvis annethvert år ved boliger og hvert fjerde år ved fritidsboliger. Gebyret dekker utgiftene vi har til tømming i henhold til forurensningsforskriftens § 12-13 og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune punkt 2.8.

Fritak

Dersom et anlegg ikke er i bruk, kan eier søke om fritak for neste pålagte tømming. Legg i så fall med dokumentasjon på at vannet er frakoplet.  

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.01.2019 00:55:53