Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Har du registrert brønnen din?

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 17.01.2019 09:59:30
Vannglass under vannkran

​Drikkevann skal være trygt - også fra små vannforsyningsanlegg. Derfor må alle som deler brønn med en eller flere, registrere den hos Mattilsynet.

​Alle som deler brønn med en eller flere, må registrere brønnen hos Mattilsynet.

​Mattilsynet skriver:

Hvis du deler brønn med en eller flere, skal den registreres. Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Det gjelder også de som er veldig små.

Under 10 kubikk

Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet, kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet, er en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Fra mobiltelefon

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. 

Får oversikt

Det er mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet. Blant annet får kommunen tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan de bruke denne informasjonen i sitt arbeid. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Det er for eksempel viktig at kommunen vet om det er et vannforsyningssystem i nærheten når det skal gis tillatelse til plassering av en kloakkum. Oversikten gjør det mulig å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Trygt drikkevann

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem. I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert, står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er, kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.

Mattilsynets informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00 og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Sist oppdatert: 17.01.2019 10:10:37