Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Redegjørelse fra ordfører om septikrenovasjon

Septikbil

​Foto: Engerdal kommune

​Ordfører Ole Martin Norderhaug er for tiden på reise, men har registrert at flere stiller spørsmål ved referatet fra formannskapets møte 18. juni.

​Ordføreren har i dag 25. juni gitt denne redegjørelsen:

16. juni vedtok kommunestyret at rådmannen skal utarbeide en juridisk betenkning om muligheten for at flere leverandører kan foreta bestillingstømming av septik på grunnlag av gjeldende lov, forskrifter og ikke minst konkurransegrunnlaget TR-14-10 Septikrenovasjon som ble brukt i anbudsrunden som førte til at kommunen byttet septikleverandør fra 1. april i år.

I formannskapets møte 18. juni orienterte rådmannen om at administrasjonen mente det kun er Arnkværn som har mulighet til å foreta bestillingstømming fra 1. juli da avtalen med Trysil Septikservice AS går ut 30. juni. Formannskapet oppfattet dette som en orientering, og ingen tok til orde for en annen forståelse, men det ble ikke fattet noen beslutning.

I referatet fra møte står det: "Formannskapet besluttet at Trysil kommune ikke skal inngå noen ny avtale om bestillingstømming verken med Trysil septikservice eller andre før den juridiske vurderinga foreligger og kommunestyret har fattet sitt vedtak (i praksis 22.9 - min kommentar). Trysil Septikservice kan altså bare ta imot bestillingstømming i Trysil fram til 30. juni".

Siden formannskapet ikke foretok noen beslutning må protokollen på dette punktet rettes opp når den legges fram til godkjenning på neste møte i formannskapet. Jeg ser også at formuleringen i protokollen kan oppfattes som en innskjerping av kommunestyrets vedtak 16. juni.

Etter henvendelse fra Trysil Septikservice AS og enkelte politikere har jeg bedt rådmannen utarbeide de juridiske vurderingene kommunestyret har bedt om så raskt som mulig, siden det er lenge å vente til neste møte i kommunestyre 22. september. Jeg har også bedt om en juridisk vurdering av hvorvidt andre enn Arnkværn kan foreta bestillingstømming etter 1. juli fram til endelig beslutning er tatt.

Rådmannen vurderer nå saken i samarbeid med kommunens advokat. Resultatet av dette arbeidet vil bli bekjentgjort så snart det foreligger. Om nødvendig vil jeg også innkalle formannskapet til et ekstraordinært møte.

 

Sist oppdatert: 11.02.2016 13:15:49