Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vi kartlegger alle private avløpsanlegg

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.05.2017 13:04:33
Lokket på privat avløpsanlegg

​Det er over 4 000 private avløpsanlegg ved hytter og hus i Trysil. Nå skal vi finne ut om de tilfredsstiller dagens krav og hva eier må gjøre dersom så ikke er tilfelle.

Foto: Trond Nerby, Trysil kommune

​I løpet av de neste fire åra skal tilstanden på alle private avløpsanlegg i Trysil kartlegges.

​Det skjer samtidig som Arnkværn Miljø & Renovasjon kommer på pålagt slamtømming.

Mange gamle

Det er registrert 4 312 private avløpsanlegg i Trysil kommune. Mange av dem er gamle og ikke lenger fullt ut forsvarlige med tanke på forurensing. De må oppgraderes for å forebygge at de bidrar til at tarmbakterier, nitrogen og fosfor forurenser vassdrag og miljø, heter det i saksutredninga som hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har behandlet.

Grundig kartlegging

For å få kartlagt anleggets oppbygging og funksjon grundig, må det tømmes først. Det er derfor naturlig at slamtømmer gjør kartleggingsjobben når han er ute på tømming. Rapportene fra renovatøren skal danne grunnlag for oppryddingsarbeidet, heter det i saksutredninga.

Vurderer alle

Kommunen skal vurdere hvert enkelt anlegg; om det utgjør en forurensningsfare og om det er bygget, dimensjonert og fungerer i henhold til dagens krav. Alle anlegg med feil og/eller mangler må oppgraderes, alternativt tilknyttes til offentlig avløpsnett. Anlegg som tilfredsstiller dagens kvalitets- og rensekrav, blir friskmeldt.

EUs vanndirektiv

Oppryddinga i den private avløpsanleggsjungelen skjer med bakgrunn i EUs vanndirektiv.

- EUs vanndirektiv er tatt inn i norsk lov gjennom vannforskriften og gir kommunene forurensningsmyndighet. Den forplikter oss til å overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette tiltak i de lokale vassdragene, sier fagleder for vann og avløp Kinga Adam.

Bedre miljø

Hovedmålet med innføring av vanndirektivet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder.

- Ett av tiltakene for å nå målet er opprydding i private avløpsanlegg. For å ha et grunnlag for å kreve utbedring av avløpsanlegget skal samtlige anlegg kartlegges de kommende fire årene, sier Kinga Adam.

Til høyre finner du saksframlegget og vedtaket i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift samt årets tømmeplan.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 12.05.2017 13:56:36