Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nytt avløpsgebyr for kartlegging og tilsyn

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.03.2018 14:10:12
Nede i avløpskum

​Vi innfører et eget gebyr for kartlegging og tilstandsvurdering av private avløpsanlegg noe vi er pålagt å gjøre i vannforskriften.

Foto: Kinga Adam, Trysil kommune

​Eiere av separate avløpsanlegg får et ekstragebyr på 135 kroner pluss moms fra og med i år og i fire år framover.

​Årsaken er at kommunen skal kartlegge alle separate avløpsanlegg, vurdere tilstanden til dem og følge opp eventuelle avvik.

Kostnader

- Det påfører kommunen ekstra kostnader, og siden slamtømming er et selvkostområde, det vil si at kostnadene skal dekkes av gebyrer, må vi innføre dette kartleggings- og tilsynsgebyret. Det kommer på regninga for andre kommunale avgifter som kommer to ganger i året, sier teknisk sjef Hans Martin Aas.

EU-direktiv

EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) er tatt inn i norsk lov gjennom Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Den forplikter kommunen som forurensningsmyndighet til å overvåke miljøtilstanden og om nødvendig iverksette tiltak i de lokale vassdragene.

Opprydding

- Opprydding i private avløpsrenseanlegg er ett av tiltakene som skal utføres. Fristen for det er 22. desember 2021. Kartleggingen ble påbegynt sommeren 2017 og gjøres samtidig som tanken tømmes. ​Ettersom oppryddingsprosjektet etter planen skal være ferdig innen utgangen av 2021, har vi en intensjon om å fjerne dette ekstragebyret fra gebyrregulativet fra og med 2022, sier Hans Martin Aas.

Du kan lese mer om kartlegginga vi gjør, på lenken til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.03.2018 09:59:44