Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ny septiktømmer fra 1. april

Mann i oransjeklær med slange bak oransje septikbil

​Arnkværn miljø og renovasjon i Furnes overtok oppdraget som septikrenovatør i Trysil kommune fra 1. april.

Foto: Arnkværn miljø og renovasjon​

1. april skiftet Trysil kommune septikrenovatør til Arnkværn miljø og renovasjon.​​

​De som trenger å tømme private kloakktanker, kontakter renovatøren på tlf 62 35 50 00 eller e-post post@arnkvaern.no

Ruteplaner

- Ellers skal slamavskillere på boliger og fritidseiendommer tømmes etter en ruteplan som skal annonseres en gang i måneden, opplyser Kinga Adam, fagleder på vann og avløp i Trysil kommune.
Ruteplanene vil etter planen annonseres månedlig. Rutetømming utføres hovedsakelig i perioden mai-oktober. 

Regelmessig tømming

Ifølge forurensingsforskriften § 12-13 skal slamavskillere for boliger ikke tømmes sjeldnere enn annethvert og for fritidsboliger ikke sjeldnere enn hvert fjerde år. Tømmefrekvensen for nye anlegg regnes fra det tidspunktet utslippstillatelsen ble gitt. 

Oversikt over anlegg og lovbestemt tømmefrekvens:

​ Type eiendom​Type tank​Tømmefrekvens
​ Fritidsbolig​Tett tank​Bestilling
​ Fritidsbolig​Slamavskiller gråvann (vaskevann)​Minimum hvert fjerde år
​ Fritidsbolig ​Slamavskiller svartvann (kloakk)​Minimum hvert fjerde år
​ Bolig​Tett tank​Bestilling
​ Bolig​Slamavskiller gråvann (vaskevann)​Minimum annethvert år
​ Bolig​Slamavskiller svartvann (kloakk)​Minimum annethvert år

 

Fritak

Alle bygg med innlagt vann skal være tilknyttet godkjent avløpsanlegg.
- De som har boliger eller fritidsboliger der det har vært, men ikke lenger er, tilkoplet vann, må søke om fritak for tømming. Send søknad med dokumentasjon på at vannet er frakoplet til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, sier teknisk sjef Hans Martin Aas.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.09.2015 06:58:29