Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Innføringen av løpende gebyr for slamtømming

​I løpet av siste uka har vi hatt stor pågang på telefonen med spørsmål om faktura for eiendomsskatt og slamtømming. Vi håper derfor informasjonen under kan være noe oppklarende.

​Trysil kommune skal i henhold til forurensningslovens § 26 sørge for tømming av mindre renseinnretninger. Det samme gjelder for oppsamlingstanker for ubehandlet sanitært avløpsvann.

Løpende gebyrer

Trysil kommunestyre vedtok 22. september 2015 å innføre løpende gebyr på slamtømming for pålagt tømming fra 1. januar 2016. Fagleder for vann og avløp Kinga Adam opplyser om at informasjon om dette ble publisert på Trysil kommunes hjemmeside 2. mars i år, og at brev ble sendt ut til eiere av separate avløpsanlegg 23. oktober 2015.

Faktura to ganger i året

Alle anlegg som Trysil kommune har registrert i sin database, blir fra i år fakturert med årsgebyr for denne tømmetjenesten. Gebyret er fordelt på to terminer.

Første termin

Gebyr for første termin er sendt ut og har forfall 20. mars 2016. Dette gebyret dekker utgiften for den regelmessige, pålagte tømmingen som skjer hvert annet år for boliger og hvert fjerde år for fritidsboliger, jf. forurensningsforskriftens § 12-13 og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune punkt 2.8.

Fritak

Dersom et anlegg ikke er i bruk, kan eier søke om fritak for den kommende pålagte tømmingen. Eier må bekrefte at vannet er frakoplet. Det er ikke utarbeidet noe eget søknadsskjema for dette, men søknad om fritak sendes til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS

Trysil kommune har ikke eget utstyr til å drive denne type tjeneste og har derfor i en årrekke valgt å foreta en anbudsutsetting av denne tjenesten. Vinteren 2014/2015 ble det avholdt en åpen anbudskonkurranse der resultatet ble at Trysil kommune inngikk avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

Kontaktinformasjon

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS utfører nå tjenester på vegne av Trysil kommune. Dersom du har spørsmål til dem, kan de kontaktes på telefon 62 35 50 00.

Skrevet av teknisk sjef Hans Martin Aas.
 

Sist oppdatert: 15.03.2016 14:45:20