Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ingen endring i septiktømming og -gebyrer nå

Oransje septikbil

​Arnkværn miljø og renovasjon tømmer tette tanker i henhold til tømmeplanen og til prisene som ble vedtatt av kommunestyret i budsjettbehandlinga i desember 2014.

Foto: Arnkværn miljø og renovasjon AS

Det blir ikke hyppigere tømming av septiktanker, og heller ikke billigere tømmegebyrer fra 1. juli. Det har kommunestyret enstemmig vedtatt.​

​I dag skal private avløpsanlegg inkludert tette tanker tømmes annethvert år ved boliger og hvert fjerde år ved fritidsboliger.

Bestillingstømming

I praksis er det slik at eiere av tette tanker ved fritidsboliger har måttet tømme oftere enn hvert fjerde år, såkalt bestillingstømming, fordi tanken blir full før det har gått fire år.

Annethvert år

Administrasjonen ønsket i utgangspunktet å tømme alle tanker hvert år for å få en oversikt over tankenes tilstand, og dermed bortimot fjerne risikoen for miljøskadelige utslipp. Etter møtet med hytteeierforeningene 12. juni, endret rådmannen sin innstilling til at tømming av tette tanker skulle skje annethvert år.

Sterk tvil

15. juni tvilte hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift ifølge Gry Vanja Eriksens innlegg i kommunestyremøtet 16. juni, seg fram til å stemme for rådmannens innstilling. Men et enstemmig kommunestyre ombestemte seg.

Forskrift først

Hovedårsaken til snuoperasjonen var en tverrpolitisk enighet om at ei lokal forskrift må komme før anbudsrunden, ikke etter med all juridisk usikkerhet det medfører. Trysil kommune skiftet septiktømmer 1. april. Arnkværn miljø og renovasjon AS har oppdraget i tre år med mulighet for forlengelse i ett og ett år. Før det hadde Trysil septikservice AS oppdraget i sju år.

Vedtaket

Vedtaket kommunestyret samlet seg om, ble fremmet av Anders Nyhuus på vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og lyder slik:

  1. Det innføres ikke lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for inneværende anbudsperiode på septikrenovasjon.
  2. Rådmannen bes utarbeide en juridisk betenkning om mulighet for flere leverandører til bestillingstømming av septik på grunnlag av gjeldende lov, forskrifter og ikke minst konkurransegrunnlag TR-14-01 Septikrenovasjon.
  3. Rådmannen bes utarbeide forslag til nødvendige lokale forskrifter som kan vedtas før neste anbudsrunde på septikrenovasjon og inngå i konkurransegrunnlaget til denne.

Gebyrer

Som følge av at Trysil ikke får noen lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg nå, ville ikke kommunestyret endre gebyrer og faktureringsrutiner fra 1. juli heller. Den saken ble utsatt til 23. september. I mellomtida skal rådmannen levere den juridiske betenkningen om flere leverandører kan tilby bestillingstømming. 

Debatten i kommunestyret om septiktømminga kan du lese i dokumentet til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 02.03.2016 13:55:38