Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Sjekk kvaliteten på kommunalt drikkevann

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.03.2017 13:50:00
Innbygda vannverk

Vi kunngjør nå de ferskeste analyseresultatene fra de kommunale vannverkene i Innbygda, Jordet og Nybergsund.

Foto: Kinga Adam, Trysil kommune

I tråd med kravene i drikkevannsforskriften publiserer Trysil kommune her de nyeste analyseresultatene fra våre vannverk.​

Ifølge drikkevannsforskriften skal vannverkseiere sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten.

Hyppighet

Trysil kommune skal hvert år ta ni prøver i Nybergsund og Jordet vannverk i året og 19 i Innbygda.

- I Jordet og Nybergsund tar vi fire råvannsprøver, det vil si av ubehandlet drikkevann, og fem drikkevannsprøver, det vil si av behandlet drikkevann. Av de fem er fire enkel rutinekontroll og en utvidet rutinekontroll. I Innbygda tar vi åtte råvannsprøver og 11 drikkevannsprøver hvorav ni er enkel rutinekontroll og to utvidet rutinekontroll, sier fagleder for vann og avløp Kinga Adam.

Råvannskontroll

Trysil kommune leverer bare behandlet drikkevann til våre abonnenter, men drikkevannsforskriften krever at vi også må analysere ubehandlet vann ved vannverkene for E. coli, intestinale enterokokker, koliforme bakterier, pH, turbiditet og farge. 

Analysene

Teknisk sjef Hans Martin Aas forklarer de ulike verdiene i analyseresultatene som du finner til høyre, slik:

  • Koliforme bakterier er hovedsakelig tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. 
  • Kimtall er det totale antall levende bakterier og sopp (mugg og gjær) som påvises i drikkevannet.
  • pH er forkortelse for latinske pondus eller potentia Hydrogenii som betyr vekst eller styrke på hydrogen. pH er en måleenhet for surhetsgrad i vannløsninger – i dette tilfellet i drikkevannet. 
  • Turbiditet kan ses på som klarheten i vannet og angir lysets gjennomtrenging som igjen sier oss noe som spredning av partikler.
  • Pseudomonas aeruginosa MF er en type bakterie som finnes naturlig rundt oss og som en normalt ikke trenger å analysere vannet for, men som kan påvirke gjæringsprosessen i næringsmiddelproduksjon.

Hvis du vil sammenlikne resultatene våre med grenseverdiene og tiltaksgrensene i drikkevannsforskriften, finner du disse i vedlegg 1 og 2 i forskriften - se lenke til høyre.
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.03.2017 16:57:32