Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Arealplaner

En arealplan er et juridisk dokument som angir hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges.
Solskiva
Arealplanen består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse.
Arealplaner skal utarbeides av fagkyndige og utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Offentlige etater, interesse-organisasjoner og berørte blir varslet med brev når kommunen eller private forslagstillere starter et reguleringsarbeid. Det gis da anledning til å komme med innspill til saken.
Når fristen for innspill er utløpt, blir det utarbeidet plankart, bestemmelser og planbeskrivelse som behandles politisk i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. Hovedutvalget vedtar om planen skal sendes ut på høring/offentlig ettersyn. Berørte og andre høringsinstanser får brev om at saken sendes på høring og gis anledning til å komme med kommentarer.
Når vi har planer ute til høring, finner du dem lengre ned på siden.

Etter at saken har vært ute til offentlig ettersyn, bearbeides saken med hensyn til innkomne merknader og fremmes for ny behandling i hovedutvalget. Kommunestyret fatter endelig vedtak. Melding om vedtak sendes alle berørte. Vedtaket kan påklages.
Privatpersoner som skal utarbeide en arealplan må bestille startpakke.

Mindre reguleringsendring er en detaljplan med et mindre omfang enn en reguleringsplan. Ta kontakt med planavdelingen for å avklare prosess og behandlingsmåte.

Under finner du gjeldende kommuneplan, oppdatert plankart og planregisteret med vedtatte reguleringsplaner. Dersom du ikke finner planen du er ute etter, send en e-post til servicetorg@trysil.kommune.no.
 
 

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 05.01.2021 14:56:01