Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid i Fageråsen

Flyfoto over terreng med hytter og hotell med røde stiplete linjer som markerer to områder

​Flyfoto som viser byggeområdene markert med rødt.

Copyright: Arkitektbua as

Norske Fjellbygg AS varsler oppstart av planarbeid for deler av område R1388/ R1390/ R1392 i Fageråsen i Trysil kommune.

​Planområdet representerer gjenstående byggeområder i henhold til reguleringsplanen for R1390, R1392 og R1393 i Fageråsen.

Fritidsbebyggelse 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger med tilhørende grønnstruktur, skiløypetraseer og veger. Planområdet er fordelt på to områder og utgjør tilsammen 55,5 dekar. Aktuelle byggeområder kan bygges ut med maksimalt 450 senger. Detaljerte planer og illustrasjoner for arealutnyttelsen vil bli utarbeidet i løpet av høsten og vil foreligge som del av detaljreguleringen.

Merknader

Spørsmål og merknader sendes til Arkitektbua as, Størksvegen 2, 2420 Trysil eller på epost til firmapost@arkitektbua.no innen 20. oktober 2014.

 

 

Sist oppdatert: 17.09.2014 12:03:08