Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15.6.2014: Innspill til snøscooterløyper

Person på snøskuter i fint vintervær i skogen

​Ut på snøscootertur

 

​Frist for innspill til snøscooterløyper i Ljøradalføret er 15. juni 2014.
​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vedtok 14. mai 2014 planprogram for arbeidet med kommunedelplan for snøscooterløyper i Trysil kommune.

Forsøksordning i Ljøradalføret

Trysil kommune er med i den nasjonale forsøksordningen for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Vedtatt planprogram legger opp til at det kun skal etableres snøscooterløyper som en del av forsøksordningen i Ljøradalføret. Innspill fra andre deler av kommunen vil ikke bli vurdert i det videre arbeidet med denne kommunedelplanen.

Innspill til løyper

Frist for innspill til snøscooterløyper i henhold til planprogrammet er 15. juni 2014.
 
Følgende kriterier må oppfylles:
  • Innspillet må komme fra en organisasjon, f.eks grendeutvalg, idrettslag, snøscooterforening, grunneiersammenslutning eller lignende
  • Løypetraseen må ha et egnet startsted med parkeringsmulighet for et større antall biler med tilhenger
  • Løypetraseen må være detaljert og gjennomtenkt i forhold til plassering, ikke gå i vernede områder, ikke være skredutsatt, sikre kryssinger av veger, skiløyper og vassdrag
  • En første kontakt med berørte grunneiere må være dokumentert, enten gjennom intensjonsavtaler eller mer konkrete avtaler. Kommunen har ansvaret for endelige avtaler om bruk av grunn. Enhver grunneier har rett til å nekte snøscooterløype over egen grunn
  • Beskrivelse av hvordan løypa med startsted skal driftes og hvem som skal ha ansvaret for dette, med brøyting av startpunkt/parkering, skilting ved krysningspunkter, og oppkjøring og merking av selve løypetraseen. Trysil kommune har ikke avsatt midler til slike kostnader, og det bør derfor framgå av innspillet hvordan dette er tenkt finansiert
  • Forslag til tidsrom og tidspunkter for når løypa skal være åpen, og til fartsbegrensninger

Forsøksordningen har varighet til 31.12.2018.

Bruk gjerne elektronisk høringsskjema eller send skriftlig til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil merket med 2013/4220. Mer informasjon og det elektroniske skjemaet finner du til høyre.

 

Sist oppdatert: 23.05.2014 11:29:49