Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid for Bygdeberget nord

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 25.01.2019 08:35:00
Planområde

​Planområdet ligger øst for Korsbergsvegen og nord og øst for Nordbergsvegen. Fristen for å komme med innspill var 25. februar 2019.

​Det varsles oppstart av planarbeid med revisjon av detaljreguleringsplanen for Bygdeberget nord - B1101, B1102 og B1113.

Trysil kommune har kjøpt opp eiendommen gnr. 36/bnr. 598 med tanke på klargjøring av byggetomter for boligbygging, stort sett i henhold til opprinnelig reguleringsplan, men med visse tilpasninger og oppdateringer.

Leilighetsbygg

I forslaget til revisjon ligger det blant annet en tilpasning av byggeområde for leilighetsbygg (område B1, B2 og B3) med tanke på bygging av tre leilighetsbygg med til sammen 27 leiligheter. Trysil kommune vil stå for utbygging av veger og øvrig infrastruktur fram til byggetomtene samt utbygging av tre leilighetsbygg i området byggetomt B1, B2 og B3 i gjeldende plan.

Planområdet

Planområdet er det samme som i gjeldende plan, cirka  82,2 dekar. Endringene er i tråd med overordnet plan og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill

De som ønsker å komme med innspill til planene, må gjøre det innen 25. februar. Innspill sendes
Arkitektbua AS, Størksvegen 2, 2420 Trysil, firmapost@arkitektbua.no. Mer informasjon finner du til høyre.

Sist oppdatert: 29.03.2019 08:50:12