Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Utfordringer og muligheter i Trysil sentrum

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 07.03.2019 08:54:40
Ni bilder av gamle bygg i Trysil sentrum

Gamle bygg er identitetsbærere og bør bevares, mener Norconsult. Disse står i Trysil sentrum.

Bilde fra mulighetsstudien

​Norconsult har sett på utfordringene og mulighetene i Trysil sentrum. Det er interessant lesning.

​Mulighetsstudien, som er laget i forbindelse med sentrumsplanen som er under arbeid, ble presentert for kommunestyret 26. februar 2019. Hør landskapsarkitekt Elise Rustad Fossnes sin presentasjon her.

Utfordringer

Norconsult oppsummerer sentrums utfordringer slik:

 • Utflytende og udefinerte offentlige rom
 • Manglende kontakt mellom elv og by
 • Dårlige forhold for miljøvennlig transport
 • Få gode møteplasser
 • Trafikkutfordringer i høysesong
 • Lite innbydende bebyggelse av lav kvalitet
 • Manglende strategisk plassering av funksjoner
 • Unge flytter ikke tilbake
 • Søken etter anerkjennelse fra turismen

Muligheter

Og noen av mulighetene de peker på, er:

 • Strukturere parkering
 • Dele inn Løkjavegen i soner for gående, kjørende og opphold med fortau, kantstein, plasser og byrom
 • Lage flere byrom
 • Få flere aktive fasader ut mot Storvegen, helst butikker
 • Knytte elva til sentrum med gangveger, siktlinjer og ny bebyggelse som åpner opp mot elva
 • Konsentrere handelen til Storvegen og Løkjavegen og bygge på tomme tomter der
 • Bevare noe av kvalitetene som ligger i gamle eiendommer med hager som ligger som grønne lunger i dag
 • La hagene og de gamle bygningene bli sentrale brikker i ny utvikling av sentrum fordi de gir historisk dybde og er viktige identitetsbærere 

Foreløpig forslag

Arealplanlegger Ariane Bekk Norstad som jobber med sentrumsplanen understreker at denne studien kun tar for seg et foreløpig forslag til overordnede muligheter og utfordringer i selve sentrumskjernen.

- Den dekker absolutt ikke alle utredningsbehov og analyser som skal gjøres i det overordnende arbeidet med områdereguleringsplanen for Innbygda, som trafikkanalyser for eksempel. Vi trenger i større grad å se på sentrum med nye øyne og få på plass en større grad av detaljering i dette området - derfor har sentrumskjernen fått spesielt fokus nå i oppstarten av planarbeidet, sier hun.

 

Du finner Norconsults mulighetsstudie til høyre. 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 07.03.2019 09:50:16