Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Strategisk boligplan på trappene

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.10.2020 11:17:20
Trygve Øverby og Bjørn Myhre

​Trygve Øverby er engasjert av rådmannen ut 2020 for å utrede den strategiske boligplanen. Ass. rådmann Bjørn Myhre har det formelle ansvaret for å få styre planarbeidet og få planen fram til politisk behandling.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Rådmannen har engasjert tidligere kommunalsjef Trygve Øverby til å utforme en strategisk boligplan for Trysil.

​I fire uker har han hatt kontor i rådhuset. Allerede om seks uker skal planen være klar til politisk behandling.

Mye er gjort

- Det er ambisiøst, men det skal gå, for vi har gjort mye bra før som vi legger til grunn for den strategiske boligplanen, mye vi kan samle trådene fra, sier Trygve og nevner boligundersøkelsen fra 2017, innbyggerundersøkelsen fra 2019, boligkontorutredningen, mulighetsstudie for Østhagen-området med blant annet flere omsorgsboliger, nødvendige endringer i omsorgstrappa samt annet planarbeid som er i gang, f.eks. sentrumsplanen og analyser av framtidas behov for boliger til funksjonshemmede.

Fire grupper

Boligplanen er en politisk bestilling i planstrategien og planens visjon kan bli noe a la Boliger hele livet. Fire grupper kommer til å få størst oppmerksomhet; vanskeligstilte på boligmarkedet, personer med nedsatt funksjonsevne, unge førstegangsetablerere og eldres boligsituasjon.

- Bolig er helt essensielt for livskvalitet og helse. Boligplanen blir på strategisk plan. Det blir ingen uttømmende oppskrift på hvor og hva man skal bygge, men noen føringer vil det bli. Vi skal ta for oss utfordringene og behovene og komme med forslag på hvordan vi bør prioritere i forhold til det, sier Trygve.

Ressursgrupper

I arbeidet med boligplanen støtter Trygve seg på styringsgruppa i prosjektet som er ass. rådmann Bjørn Myhre. I tillegg er det nedsatt ressursgrupper.

I gruppa strategisk boligplan sitter samfunnsplanlegger Anne Nylund, sosialsjef Aud Marit Gjøstøl, eiendomssjef Ståle Elgshøen, næringssjef Gro Svarstad, enhetsleder for enhet for funksjonshemmede Marianne Grønland, koordinator for barne- og ungdomsarbeid Beathe H. Sande og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Marita Nerby.

I gruppa mulighetsstudie for Østhagen og ev. andre områder for omsorgsbolgier sitter enhetsleder for enhet for hjemmetjenester og enhet for sykehjem Britt Støa, prosjektleder bygg Ole Petter Blestad, ergoterapeut Ine Holt, fagleder Ida Oline Talåsen, systemrådgiver Anders Spangen og hovedtillitsvalgt i Norsk Ergoterapeutforbund Ann Kristin Flystveit. 

Sist oppdatert: 06.10.2020 14:31:41