Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Startpakke for utarbeidelse av reguleringsplaner

​​​SÅTE-kommunene (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal) har laget ei startpakke til hjelp for dem som vil lage reguleringsplaner. Det anbefales at forslagsstiller tar kontakt med kommunen på et tidlig tidspunkt.startpakken.bmp

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jamfør plan- og bygningsloven § 12-2, eller detaljregulering, jamfør § 12-3.

Ta kontakt
Erfaring viser at prosessen blir mer effektiv hvis forslagsstiller tar kontakt med kommunen tidlig. Forskrift om kart og stedfestet informasjon gir kommunen hjemmel til å kreve arealplaner utarbeidet digitalt etter gjeldende standarder.

Fagkyndige
Sentrale bestemmelser om utarbeidelse og behandling av ulike typer planer finnes i plan- og bygningsloven. Den krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. De som ønsker å utarbeide planforslag, men selv ikke innehar slik kompetanse, anbefales å kontakte konsulent som kan dette.

Startpakken
Startpakken består av en veileder, krav til digitale plandata, mal for referat etter oppstartsmøte og mal for reguleringsbestemmelser. Du finner dokumentet til høyre. I boksen under finner du planregisteret over gjeldende reguleringsplaner i Trysil.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 05.11.2018 08:51:50