Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Planprogram for klima- og energiplan 2019-2028 er vedtatt

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.06.2018 09:45:33
Natur i lyspære

​Trysil formannskap har vedtatt planprogrammet. Nå starter arbeidet med sjølve plandokumentet i den nye klima- og energiplanen for Trysil kommune.

​Formannskapet har med noen endringer vedtatt planprogrammet for klima- og energiplanen 2019-2028.

​Rådmannen kunngjør vedtaket slik:

FS-sak 18/29 Planprogram for klima- og energiplan 2019-2028 for Trysil kommune


Planprogram for klima- og energiplan 2019-2028 ble, i henhold til pbl. § 11-13, vedtatt av formannskapet i Trysil kommune i møte 5.6.2018.

Planprogrammet skal fungere som et grunnlag for arbeidet med revidering av den eksisterende kommunedelplanen for klima og energi fra 2007 og informere om blant annet formålet med planen, planprosess og opplegg for medvirkning. I planprogrammet finnes også en oversikt over flere sentrale temaer som vil bli gjennomgått i det videre arbeidet med revideringen av den nåværende planen.

Planprogrammet er oppdatert med et tilleggskapittel i forhold til den versjonen som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Dette kapittelet inneholder formannskapets ønskede endringer, og disse vil bli ivaretatt i den videre planprosessen. Endringer som følge av innspillene som kom inn i løpet av høringsperioden, har blitt innarbeidet i det vedtatte planprogrammet.

Det vedtatte planprogrammet og gjeldende kommunedelplan for klima og energi fra 2007 finner du til høyre.

Medvirkning

Arealplanlegger Ariane Bekk Norstad skisserer videre prosess slik:

Det er absolutt fortsatt mulig for tryslingene å engasjere seg i saken. Nå skal vi i gang med den første prosessen for å utarbeide selve plandokumentet, altså innsamling av relevant dokumentasjon og evaluering av tidligere plan. Etter hvert vil vi gå over på skriveprosessen, og når vi har et planforslag på plass, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn slik at alle får muligheten til å uttale seg om forslaget.

Vi kommer også til å kjøre noen medvirkningsprosesser i forkant av dette, men helt hvordan dette skal bli lagt opp, er litt usikkert. Vi er med i et samarbeid med andre kommuner i Sør- Østerdalsregionen for å rullere de eksisterende klima- og energiplanene våre, så det er under diskusjon om vi kanskje skal kjøre noen felles medvirkningsprosjekter. Dette går for eksempel ut på felles opplegg for medvirkning for barn og unge og opplegg for folkemøte der alle som ønsker er velkomne.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.06.2018 15:56:58