Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Planarbeid på Trysilfjellet Arena

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 27.02.2020 08:07:23
Tre syklister på sykkelsti. Foto: Vegard Breie

​Sykkelsatsinga i Trysil fortsetter. Trysilfjell Utmarkslag har planer om sykkelanlegg på Trysilfjellet Arena.

Foto: Vegard Breie

​Trysilfjell Utmarkslag planlegger næringsbygg, klatrepark og sykkelanlegg på Trysilfjellet Arena. Planarbeidet har startet.

​Planområdet er cirka 105 dekar stort og ligger sør for Vestbyvegen og Turistsenteret.

Formål

- Hovedformålet med planen er å legge til rette for bygging av næringsbygg med aktiviteter, service, kontorer mv. på deler av byggeområde AFT1 samt detaljregulere areal til sykkelanlegg og klatrepark innenfor planområdet. Viktig grønnstruktur skal ivaretas sammen med nødvendig infrastruktur som bil- og gangvegsystem og parkering, skriver Arkitektbua i oppstartsvarselet.

Avvik

Ifølge Arkitektbua er foreslått arealbruk stort sett er i tråd med kommuneplanens arealdel og områdeplanen, men har et avvik med sykkelaktivitet i regulert LNF- og golfbaneområde og høydepark på areal regulert til golfbane.

Innspill

Fristen for å sende innspill til planarbeidet til Arkitektbua AS var 27. mars 2020.

Relevante dokumenter finner du under Mer informasjon.

 

Sist oppdatert: 14.04.2020 08:47:38