Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

25.11: Høringsfrist for områdereguleringsplan for Østby

Av:
Samvirkelaget på Østby

Deler av Østby sentrum.

Foro: Geir Brenden, Trysil kommune

 

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har lagt områdereguleringsplan for Østby ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 25. november 2013.

Trysil kommune har i lenger tid hatt planer om å endre den gjeldende reguleringsplanen for Østby.  

Boliger

Hovedformålet med reguleringsarbeidet er ønsket om å tilrettelegge for nye attraktive boligtomter i grenda. Det har i mange år vært ledige, regulerte tomter på Østby. Men ifølge innbyggerne er disse tomtene mindre attraktive for innflyttere til Østby, og det har derfor blitt lite nybygging de senere årene. 

Næring

Det er også regulert inn flere nærings- og forretningstomter innenfor planområdet som er avgrenset slik: 

  • Mot sør: Riksveg 25
  • Mot vest: Lysløypa (inkludert i planen)
  • Mot nord: En rett linje fra lysløypas nordre punkt til lerduebanen inkludert sikkerhetssonen
  • Mot øst: En rett linje mot nord fra tollstasjonen til skytebanen

Høringsdokumenter

Høringsdokumenter og skjema til å sende inn høringsuttalelse på, finner du til høyre. Merk at hovedutvalget har endret bestemmelsene på ett punkt som ikke går fram av dokumentene til høyre: På deler av strekningen, fra vestre innkjøring til gangvegen som møter Nyjordvegen, legges inn en ny byggegrense på 15 meter.​

Sist oppdatert: 15.10.2013 10:41:58