Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Arbeidet med ny sentrumsplan er i gang

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 09.05.2017 11:00:00
Ariane Bekk Norstad og Carina Reierson Ausdal

​- Vi håper at så mange som mulig engasjerer seg i arbeidet med utforming av det fremtidige sentrumsområdet, sier arealplanleggerne Ariane Bekk Norstad og Carina Reierson Ausdal.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Vi ønsker å legge opp til en bred medvirkningsprosess videre, med blant annet høring av planforslaget og folkemøter.

​I den kommunale planstrategien for perioden 2016-2019 har Trysil kommune valgt å sette i gang arbeidet med en områdeplan for Trysil sentrum.

Begrunnelse

I planstrategien er følgende begrunnelse gitt for å sette i gang med dette arbeidet:

Det er behov for å revidere reguleringsplanen for Trysil sentrum av flere årsaker, blant annet behov for arealer for tettere boligbebyggelse, trafikkløsninger inkludert parkering, behov for gjestesenger, reguleringsbestemmelser med mer. Dette må ses i sammenheng med omkringliggende områder og andre funksjoner enn rene sentrumsfunksjoner, for eksempel Mosanden og Turistsenteret. En områdeplan som omfatter et større område enn dagens sentrum vil gi mulighet for en mer samordnet areal- og funksjonsfordeling for framtida. Sentrale problemstillinger dreier seg om boligutvikling, utvikling av kommersielle senger, næringsutvikling, handel, transport og infrastruktur i et utvidet sentrum, gang- og sykkelveger, estetisk utforming og bomiljø (s. 30).

Foreløpig fremdriftsplan

  1. Utarbeidelse av planprogram frem til juni
  2. Vedtak om høring i hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift
  3. Oppstartvarsel, høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker
  4. Bearbeiding av eventuelle innkomne merknader
  5. Vedtak av planprogram i hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift på høsten

Medvirkning viktig

I hele denne prosessen med utviklingen av en sentrumsplan, blir medvirkning veldig viktig. I forbindelse med fasen med utarbeidelsen av planprogrammet, vil blant annet møter med noen sentrale aktører være viktig for å belyse viktige temaer i det videre sentrumsplanarbeidet.

Høring i slutten av juni

Tidsplan for den videre planprosessen, med utarbeiding av selve områdeplanen for sentrum, er foreløpig ikke fastsatt. Denne vil imidlertid foreligge når planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i slutten av juni.


 

Sist oppdatert: 09.05.2017 11:01:13