Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

14.8.2019: Høringsfrist for deler av R-områdene i Fageråsen

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 28.06.2019 16:00:00
Utsnitt av kart

​Utsnitt av gjeldende kommuneplans arealdel med inntegnet plangrense for deler av R1388, R1390 og R1392.

​Forslag til detaljreguleringsplan av deler av R1388, R1390 og R1392 i Fageråsen har ligget ute til offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplanen legger til rette for oppføring av fritidsleiligheter både for eie og for kommersiell utleie, og med planformålene Fritidsbebyggelse konsentrert og Fritids- og turistformål.

Det er planlagt å oppføre leiligheter i rekke, såkalt chaletbebyggelse, i inntil to etasjer og med parkering i underetasje. Det er avsatt å kunne bygge ut tilsvarende 250 senger i planområdet. Det er regulert inn gang- og sykkelveg gjennom planområdet og areal for skiband for å ivareta ski inn/ut. Planområdet er på 43,6 dekar.

Du finner høringsdokumentene til høyre. De som ville sende oss en uttalelse om planene, måtte gjøre det innen 14. august 2019.

Sist oppdatert: 15.08.2019 12:13:20