Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Fulufjellet 3 på 2. gangs høring

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.10.2019 08:50:33
Planområdet Fulufjellet hytteområde 3 sett fra vest

​Planområdet Fulufjellet hytteområde 3 sett fra vest.

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift ønsker flere hytter med C-standard i Fulufjellet. Planen ble derfor sendt ut på ny høring.

​2. gangs høring var en begrenset høring med uttalelsesfrist 2. desember 2019.

Høringsinstanser

Saksbehandler Ariane Bekk Norstad har sendt detaljreguleringsplan for HC 5613 i Fulufjellet hytteområde 3 på høring til Fylkesmannen i Innlandet, Länsstyrelsen Dalarnas län, Hedmark fylkeskommune, Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, Fulufjellet hyttegrendelag, Eidsiva Nett AS, Malung-Sälen kommune, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen region øst og Älvdalen kommune. 

Vedtaket

Etter forslag fra Ap og H vedtok hovedutvalget enstemmig å øke antall hytter med C-standard fra 16 til 44 slik at tomt 1-44 får C-standard og 45-75 får B-standard. Under Mer informasjon finner du dokumentene hovedutvalget hadde til behandling. De vil bli oppdatert i henhold til vedtaket dersom det ikke kommer negative merknader fra noen av høringsinstansene, opplyser arealplanlegger Ariane Bekk Norstad.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 20.12.2019 09:44:59