Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Detaljregulering av del av R1390 i Fageråsen

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 31.01.2020 15:35:00
Kart

​Planområdet i Fageråsen.

​Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for del av R1390 i Fageråsen i Trysilfjellet. Klagefristen var 25. februar 2020.

Kommunestyret har i møte 17.12.2019 (KS-sak 19/85) vedtatt detaljreguleringsplanen. Planen legger til rette for utbygging av konsentrert fritidsbebyggelse for utleie og for eie. Bebyggelsen er planlagt som fritidsboliger i rekke. Det er videre regulert inn kjøreveg med adkomster til byggeområdet, gang-/sykkelveg gjennom planområdet og areal for skianlegg/skiløypetrasè.

Området ligger mellom Radisson Blu Mountain Resort og Trysil Høyfjellsgrend/Aasgaard Fjelltun. Planområdet er på cirka 44 daa.

Klage/krav om innløsning

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, jf. Forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig på elektronisk skjema på www.trysil.kommune.no/tema/kunngjoringer, eller til postmottak@trysil.kommune.no eller i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Klagefristen var 25.2.2020.

Krav om erstatning eller innløsning må være skriftlige og sendes Trysil kommune innen 3 år etter denne kunngjøring, jf. Pbl. §§ 15-2 og 15-3.

Kunngjøringsteksten samt vedtatte plandokumenter og elektronisk skjema finner du til høyre.

Sist oppdatert: 02.03.2020 08:13:07