Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Arealplanen 2014-2025 klar for politisk behandling

Utsikt over Trysilfjellet i kveldsmørke

​Trysilfjellet by night.

Copyright: SkiStar Trysil

 

Rundt 50 har sendt inn høringsuttalelse og ment noe om kommunens arealplan 2014-2025. Nå skal den opp til politisk behandling.

Kommuneplanens arealdel er ett av politikernes viktigste styringsdokumenter. Nå får de planen for 2014-2025 til behandling. Formannskapet har planen på sakskartet på sitt møte 4. februar. Kommunestyret fatter det endelige vedtaket 18. februar.

Endringer​

Rådmannen foreslår følgende endringer i plankartet i forhold til planforslaget som var ute til offentlig ettersyn:

 • Oppretting av kartet i forhold til nye planer som er vedtatt den siste tiden (Høyfjellsenteret i Fageråsen, Storfurutunet, Arenaplanen, Solskiva 2 med flere)
 • Området for HC 1517 Skihytta vest er justert slik at det er 100 meter avstand til skiløypa til Grønnskaret. 
 • Avgrensningen av område HB1614 er endret noe nederst mot bebyggelse i Skurufjellet og opp mot toppen av området.  
 • Justering av områdene ved HB1616, der det skal legges inn en større grøntsone for å hindre utbygging av steinura, samt innlegging av justerte sikringssoner for brønnene i området.  
 • Tørbergsjøen – skravur fjernet over sjøen, og det er lagt inn noe mer landareal som ikke ligger på badeplassen.  
 • Søre Osen – justerte formål i forhold til bryggeanlegg.
 • Justering av området for campingen på Sæteråsen i forhold til ny eiendomsgrense.
 • Sæteråsen flyplass, noen mindre justeringer i forhold til ny flystripe.
 • Justeringer av grøntareal til boligareal på området Trysilhus har kjøpt i Vestadbakken (regulering har startet).
 • Teksting av områdene for spredt boligbygging, campingplasser m.m. Annen generell teksting er og justert. 
 • Lagt inn område for idrettsanlegg ved hoppbakken i Lerberget.
 • Rettet opp med riktig formål (fra idrettsanlegg til friområde) i og rundt hytteområdene på sørsiden av Trysilfjellet.
 • Ny oppdatert restriksjonssone rundt vannverket i Fageråsen er lagt inn i kartet. Som følge av dette er det ene området av HB1616 redusert noe i forhold til restriksjonssone 2, der det ikke tillates bygd hytter.  
 • Nedlagt renseanlegg i Fageråsen er lagt inn som areal for parkering og lager.
 • Området der Trysil Superpark er tenkt plassert på Djupbekkmoen er båndlagt for regulering.
 • I tillegg er det gjort en del mindre karttekniske justeringer, og mer av planen er tekstet.

Rådmennens saksutredning og innstilling samt alle høringsuttalelsene finner du til høyre.

 Høringsuttalelser

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Aksjonsgruppa la Raskiftet leve

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Arne Skybakk

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Austri Raskiftet DA

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Bittermarka hytteeierforening

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Bjønnåsen hyttegrend

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Carl Fredrik Lillevold

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Dalarnas Län

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Direktoratet for Mineralforvaltning

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Elverum kommune

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Fageråsen hytteeierforening

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Flendalen sameieskog

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Hedmark Fylkeskommune protokoll

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Hedmark fylkeskommune saksutredning

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Jan Huser

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Lundsanden AS

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Länstyrelsen Värmland

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Bjørn Leo, Kjell Inge og Morten Andre Løvlund

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Malmlaft eiendom

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Malung Sälens kommun

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Mosanden næringsforening

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Mosanden næringsforening tillegg

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Norske Fjellbygg

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Norske Fjellbygg tilleggsbrev

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra NVE

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Osensjøen båtforening

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Trysilfjell hytteeierforening

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Sanakerkompaniet


Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Sanakerkompaniet innspill 2

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Sanakerkompaniet innspill 3

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Selvaagbygg for Trysilhus

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Sentrumsforeningen rapport sentrumsutvikling

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Skistar

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Statens vegvesen

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Statskog

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Søgaard og Ramleth

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Søgaard og Ramleth tillegg 1

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Søgaard og Ramleth tillegg nytt kart

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Søre Osen Grendeutvalg

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Trygve Vangen og Roger Høgli

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra  Trygve Vangen og Roger Høgli - kart

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Tore Mobæk

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Torsby kommun

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Trysil Flyklubb

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Trysil Industrihus

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse nr 1 fra Trysil Invest

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse nr 2 fra Trysil Invest

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Trysilfjell Utmarkslag

Arealplan 2014-2025 - høringsuttalelse fra Vannverk Fageråsen (rapport)

Sist oppdatert: 24.01.2014 15:35:20