Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

16.9.13 - Høringsfrist kommuneplanens arealdel 2013-2024

Trysilfjellet og Trysilelva
​Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune
Formannskapet har enstemmig vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2013-2024 ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 16. september 2013.

Det vil bli avholdt åpent møte i andre halvdel av august. Møtedato vil bli annonsert på våre hjemmesider og i Trysilposten.

Revidert forslag til kommuneplanens arealdel med konsekvensutredning legges nå ut til offentlig ettersyn i 10 uker. Ved ny 1. gangs behandling av planen i møte den 18.6.2013, ble det blant annet lagt inn et nytt boligfelt på Aas. Det er nå laget en enkelt konsekvensutredning for dette feltet, opplyser leder for bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Erik Johan Hildrum.

Grønnstrukturplanen med kartvedlegg ligger som et vedlegg til bestemmelsene, og skal fungere som retningslinjer for videre planarbeid og byggesaksbehandling. Denne vil bli oppdatert før planen vedtas av kommunestyret.

Formannskapets behandling, høringsdokumenter og elektronisk skjema som du kan sende uttalelsen din på, finner du til høyre.

 

 Mer informasjon

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - formannskapets behandling - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - grønnstrukturplan - plankart - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - grønnstrukturplan - tekstdel - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - hovedkart - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - høringsbrev - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - konsekvensutredning - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - konsekvensutredning boligområde Aas - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - planbeskrivelse - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - planbestemmelser - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - plankart Jordet - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn - plankart Ljørdalen - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn – plankart Plassen -høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn – plankart Søre Osen - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn – plankart Trysilfjellet, Innbygda og Nybergsund - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn – plankart Tørberget - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn – plankart Østby - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn – skiltregler for Trysil sentrum - høringsdokument

Kommuneplanens arealdel 2013-2024 - offentlig ettersyn – vurdering av innspill - høringsdokument

Skjema - uttalelse til offentlig høring

Sist oppdatert: 02.07.2013 18:21:50