Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

5.12.2014: Klagefrist for åtte nye boligtomter i Vestadbakken

Illustrasjonsplan som viser åtte boligtomter
​Illustrasjonsplan som viser de åtte nye boligtomtene i Vestadbakken.
Kommunestyret har godkjent Trysilhus Nordøsts plan for åtte nye boligtomter i Vestadbakken. Klagefrist er 5. desember.

​Området ligger på gardsnummer 58 bruksnummer 20 med flere i utkanten av eksisterende boligområde i enden av Vestadbakkvegen på vestsida av Trysilelva i Trysil sentrum.

Tomtene

Hver tomt er på drøyt 1 100 kvadratmeter. Trysilhus Nordøst AS har satt maksimalt bebygd areal til 22 prosent. Tomtene ligger relativt usjenert til i forhold til eksisterende boliger, nærmest som et eget lite boligfelt i Vestadbakken. I tillegg til boligtomtene inneholder planen lekearealer og snarveger til omkringliggende turveger og friområder 

Klager

Eventuell klage må leveres Trysil kommune skriftlig innen 5. desember 2014. Bruk helst det elektroniske skjemaet til høyre. På side tre - Klagen gjelder - velger du Kommunestyret i rubrikken Vedtak fattet i. Du trenger ikke oppgi vedtaksdato. Men du må oppgi saksnummer 2013/2295 i rubrikken Saksnr./journalnr.

Klager på e-post sendes postmottak@trysil.kommune.no.  Klager på papir sendes Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Begge de to siste bes merket Sak 2013/2295 - klage på planvedtak. Vennligst oppgi fullt navn og postadresse.

Fullstendig kunngjøringstekst samt vedtatte plandokumenter finner du til høyre.

Sist oppdatert: 11.11.2014 19:17:40