Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nyttig vegmøte

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 16.05.2018 11:10:00
Møtedeltakere på vegmøte

​Fra venstre: Lars Ask, Trond Storsveen, Kristoffer Lund, Morten Brandsnes, Hans Martin Aas, Knut Løken, Magne Matuz-Thingnæs, Erik Sletten, Per Magnar Klomstad og  Bjørn Myhre.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Ordfører har hatt vegmøte for å se hvordan man mer kostnadseffektivt kan oppgradere grusvegene i Trysil.​

Med på møtet 4. mai 2018 var Statens vegvesen, Crusher international og Borregaard​.

Bedre vegstandarden

- Grusvegene våre blir vedlikeholdt, gruset og høvlet, men står seg ikke godt nok allikevel. På denne bakgrunnen har vi lovet tryslingene et vegmøte med de rette instanser for se på hva som kan gjøres for å bedre vår vegstandard, sier ordfører Erik Sletten.

Mer fast dekke

- Det er mulig at klimaendringer og kraftig sommernedbør passer dårlig med våre veger og at det i seg sjøl gjør at vedlikehold må få et annet fokus eller at andre metoder må ses på. Klimaendringer med mer nedbør er i seg sjøl et argument for mer fast dekke, sier ordfører.

Mye grusveg i Trysil

Trysil er stort og har mye grusveg, cirka 300 kilometer med kommunal og fylkeskommunal grusveg. Ingen kommune i Hedmark har mer grusveg.

Utnytte ​vegmidlene

- Vi må være kreative i forhold til å bruke begrensede vegmidler på en smart måte derfor hadde dette møtet fokus på eventuelle nye metoder, vedlikehold med mer.​ Veg er først og fremst et økonomisk spørsmål og utbedring av våre veger med fast dekke er omfattende arbeide og dermed kostbart. Vi forstår at fylkeskommunen har begrensede ressurser, men mener at Trysil med fylkets største andel grusveger nå må prioriteres med mer fast dekke, sier Sletten.​

Vegfakta

Teknisk sjef Hans Martin Aas orienterte om de kommunale vegene og Statens vegvesen gikk gjennom de fylkeskommunale vegene:

 • Kilometer veg med grus og fast dekke

 • Dagens trafikk og framover

 • Vedlikehold

 • Vegplaner

Fylkes- og riksvegnettet

Fylkes- og riksvegnettet utgjør cirka 3 848 kilometer i Hedmark. Ingen fylker i Sør-Norge bruker så lite midler på veg som i Hedmark.​

Handlingsprogram for fylkesvegnettet

​I handlingsprogrammets tiltakslister ser man en oversikt over hvilke tiltak som skal utføres i den enkelte kommune. Tiltakslistene er delt i følgende programområder:

 1. ​Planlegging - store prosjekter

 2. Utbedringer

 3. Tiltak for gående og syklende

 4. Trafikksikkerhet

 5. Miljø og service

 6. Kollektivtrafikk

 7. Til disposisjon

Les hele handlingsprogrammet for fylkesveger i Hedmark her​.

Andre ​metoder

Borregaard og Crusher international​ orienterte om metoder for å forsterke grusveger både med tanke på å beholde som grusveg og med tanke på å forsterke før man legger på fast dekke.

Først i Hedmark?

 - Vi i Trysil synes disse metodene er svært interessante. Metodene er ikke forsøkt i Hedmark tidligere, så det hadde vært spennende å prøve ut disse metodene på en aktuell strekning i Trysil, sier ordfører.

Møtedeltakerne

Fra Statens vegvesen kom Trond Storsveen, Morten Brandsnes og Per Magnar Klomstad. Lars Ask fra Crusher international og Kristoffer Lund og Magne Matuz-Thingnæs fra Borregaard var også tilstede. Fra Trysil stilte ordfører Erik Sletten, varaordfører Knut Løken, rådmann Jan Sævig, teknisk sjef Hans Martin Aas og kommunalsjef Bjørn Myhre.​

 

Sist oppdatert: 16.05.2018 11:47:35