Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ordføreren vil ha vegmøte etter regnsommeren

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.09.2017 15:00:00
Erik Sletten på grusveg

​Der grusvegene har tørket opp, er det ikke lenger så ille, men ordfører Erik Sletten vil be vegvesenet og fylkeskommunen om et møte for å se på hele vegproblematikken.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Slik grusvegene i Trysil har sett ut i det vedvarende regnværet i sommer og høst, er ikke akseptabelt, slår ordfører Erik Sletten fast.

​Han beklager overfor de vegfarende på både kommunale og fylkeskommunale grusveger. Nå vil han be fylkeskommunen og Statens vegvesen om et møte for å gå i dybden på hele problemet.

Annet dekke

- Etter et kost/nytte-prinsipp har gjennomgangstonen vært at det ofte er mer lønnsomt med gode grusveger enn dårlige asfaltveger. Men det kan hende regnestykket ser annerledes ut i dag med de klimaendringene vi ser med mer og kraftigere regnvær, og med økende trafikk ikke minst i perioder på året når vegene er mest sårbare som i vårløsninga etter påske. Kan hende vil det lønne seg også i kroner å investere mer i fast dekke og på den måten få ned kostnadene til vedlikehold, sier han.

Kompetanse

I Trysil er det mye grusveg; 140 kilometer kommunale grusveger og 160 kilometer fylkeskommunale.

- Ingen andre kommuner i Hedmark har flere kilometer gruslagte fylkesveger. Likevel ble ingen av vegene våre med i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021. Det er vi selvsagt skuffet over. Vi hadde prioritert Vestbyvegen fra Håvi til Vestby, Flendalsvegen og Ljørdalsvegen. Nå vil vi ha med vegkompetansen i fylket og vegvesenet til å se på om det ikke er lurt å tenke nytt om grusveger, sier ordføreren.

Vegbuffer

Han håper også at Trysil blir tilgodesett med deler av den betydelige bufferen i handlingsprogrammet for fylkesveger. Den skal ifølge vegvesenet brukes på å ta igjen forfall på fylkesvegnettet. Det dreier seg både om investering i nytt dekke og forberedelser for det.

- Hvor i fylket det blir, er vanskelig å si da slitasjen påvirkes av flere uforutsigbare faktorer, ikke minst utfra klimapåvirkning og hendelser forårsaket av været. Det som skal gjøres neste år, bestemmer fylkesrådet høsten før, skrev vegvesenet til Trysil kommune i januar i år.

Hele Trysil

- Folk bor rundt om i hele Trysil. Det vil vi at de skal fortsette med. Det er en del av Trysils fortrinn og sjel. Skal det fortsatt være attraktiv å bo flere steder i Trysil, må vegene holde et tilfredsstillende nivå. Jeg skjønner at det er plagsomt for folk å ha det slik som nå, sier ordføreren.

Vanskelige forhold

Men det er ikke lett å holde grusveger i orden i slikt vær, medgir han. En kommer ikke til med tyngre utstyr før det har tørket opp litt.

- Jeg hører at de har vært ute med lettere utstyr og grus der det har vært mulig. Jeg hører også at noen sier at vegene i dag er like dårlige som på 1950-tallet. Det stemmer nok ikke. Vegene høvles bedre og gruses mer, men det hjelper ikke når det kommer så mye regn over så lang tid, sier ordføreren.

Flendalsvegen 12. september 2017 

Slik så Flendalsvegen ut 12. september 2017. - Ikke akseptabelt, sier ordfører
Erik Sletten i en kommune med mer grusveg enn de fleste; 160 fylkeskommunale
kilometer og 140 kommunale.

Foto: Halvor Flendalen

 

Sist oppdatert: 15.09.2017 15:02:28